Vragen Ouwehand over dieren die verdrinken in hun eigen mest


Indiendatum: feb. 2018

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over dieren die verdrinken in hun eigen mest

1) Hebt u er kennis van genomen dat er in een varkensbedrijf in Wilp 22 dieren door de roosters zijn gezakt waar ze op stonden, in de gierkelder zijn beland en daar zijn verdronken in hun eigen uitwerpselen?[1] Deelt u de mening dat verdrinken in je eigen mest een gruwelijke dood is voor de getroffen dieren?

2) Kunt u duidelijk maken voor hoeveel dieren heeft het betreffende bedrijf mag houden op basis van de vergunningen en dierrechten?

3) Wanneer is dit bedrijf voor het laatste gecontroleerd op de vergunningsvoorwaarden, het aantal dierrechten en de wettelijke eisen op het gebied van dierenwelzijn?

4) Kunt u achterhalen hoeveel dieren zich daadwerkelijk bevonden in de stal op het moment dat er 22 varkens door het rooster zakten? Zo nee, wat zegt dat over uw zicht op de sector en de mate waarin de regels worden nageleefd, vergunningsvoorwaarden worden gerespecteerd en het aantal dierrechten niet wordt overschreden door meer dieren te houden dan is toegestaan?

5) Kunt u uiteenzetten welke handhavingstaak de NVWA heeft m.b.t. de deugdelijkheid van roosters en vloeren in de veehouderij? Kunt u inzichtelijk maken in hoeverre daar daadwerkelijk op wordt gehandhaafd? Kunt u daarbij ingaan op de vraag hoe groot de kans is dat een veehouderijbedrijf wordt gecontroleerd door de NVWA?

6) Welke sanctie staat er op het hebben van ondeugdelijke roostervloeren? Kunt u inzichtelijk maken of en hoe vaak er vervolging is ingesteld en hoe vaak er sancties zijn uitgedeeld voor dergelijke gevaarlijke situaties voor dieren? Waar bestonden de opgelegde sancties uit?

7) Zal er vervolging worden ingesteld tegen de veehouder uit Wilp? Zo nee, waarom niet?

8) Kunt u duidelijk maken hoe vaak het precies voorkomt dat dieren in de Nederlandse veehouderij in de gierkelder belanden? Kunt u bevestigen dat dit regelmatig gebeurt, ook in kalvermesterijenen en in de melkveehouderij waar vorig jaar een drachtige koe zelfs moest bevallen in de gierkelder? [2] [3] [4] [5] [6]

9) Wat gaat u doen om te voorkomen dat nog meer dieren in de Nederlandse veehouderij het droeve lot ten deel valt om in gierkelders te belanden en te verdrinken (of bijna te verdrinken) in hun eigen uitwerpselen?

10) Mogen we ervan uitgaan dat u als verantwoordelijk minister voor dierenwelzijn de vijf vrijheden van dieren -zoals geformuleerd door de commissie Brambell in 1965- onderschrijft, waaronder de vrijheid van dieren om een natuurlijk soorteigen gedragspatroon te kunnen hebben?

11) Bent u zich ervan bewust dat varkens zeer zindelijke dieren zijn die van nature ver van hun lig- en eetplek hun uitwerpselen deponeren?

12) Deelt u de mening dat het voor dieren in het algemeen zeer onwenselijk en onnatuurlijk is om 24 uur per dag boven hun eigen uitwerpselen te moeten staan en om structureel te moeten leven in hun eigen mestdampen? Kunt u bevestigen dat dit toch de omstandigheden zijn waarin verreweg het grootste deel van de dieren in de Nederlandse veehouderij gedwongen wordt te leven, getuige ook de verstikkingsdood die dieren vinden als de ventilatie uitvalt in hun stal? [7] [8] [9] [10]

13) Bent u bereid in de nota die u gaat schrijven over dierenwelzijn in te gaan op deze structurele aantasting van het recht van dieren op een normale leefomgeving, eentje die past bij hun vanzelfsprekende, natuurlijke behoeften? Zo nee, waarom niet?

[1] https://www.omroepgelderland.nl/nieuws/2305869/22-varkens-verdronken-in-gierkelder

[2] http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2012/12/Biggen-door-de-vloer-in-Drogeham-1122668W/

[3] http://www.boerderij.nl/Varkenshouderij/Nieuws/2012/2/Varkensstal-stort-deels-in-1004789W/

[4] https://www.rijnmond.nl/nieuws/3383/Acht-varkens-omgekomen-in-Streefkerk

[5] http://www.boerderij.nl/Rundveehouderij/Nieuws/2015/6/Vleeskalveren-door-vloer-gezakt-1770244W/

[6] https://nos.nl/artikel/2206183-drachtige-koe-be-valt-in-gierput.html

[7] https://www.rd.nl/vandaag/binnenland/1100-varkens-in-milheeze-dood-na-uitval-ventilatie-1.318438

[8] https://nos.nl/artikel/161509-varkens-liggen-maanden-dood-in-stal.html

[9] https://www.nu.nl/binnenland/4333448/honderden-varkens-dood-uitvallen-ventilatie-in-stal-raalte.html

[10] https://www.bd.nl/bernheze/tie...