Vragen aan de minister van LNV over de aanwe­zigheid van vossen op Vlieland


Indiendatum: jul. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de aanwezigheid van vossen op Vlieland

1. Kent u het bericht ‘Vossen roven Vlieland leeg’ 1?

2. Is het juist dat van nature geen vossen voorkomen op Vlieland en dat moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste faunavervalsing door uitzetting? Zo nee, waarom niet?

3. Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de daders van steeds terugkerende gevallen van faunavervalsing op de wadden , zoals gebleken is bij het uitzetten van reeen, edelherten en vossen op de waddeneilanden?

4. Bent u bereid te onderzoeken welke rol jagers spelen in deze faunavervalsing of kunt u aangeven welke andere mogelijke daders belang zouden kunnen hebben bij de illegale introductie van nieuwe diersoorten?


1 http://www.nd.nl/artikelen/2009/juli/14/vossen-roven-vlieland-leeg

Indiendatum: jul. 2009
Antwoorddatum: 16 aug. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik antwoord op Kamer vragen het lid Thieme (PvdD) over de aanwezigheid van vossen op Vlieland.

1. Bent u bekend met het bericht ‘Vossen roven Vlieland leeg’?

Ja

2. Is het waar dat van nature geen vossen voorkomen op Vlieland en dat moet worden aangenomen dat sprake is van bewuste faunavervalsing door uitzetting? Zo nee, waarom niet?

Ja, maar mij is niet bekend dat er sprake zou zijn van bewuste faunavervalsing.


3 en 4 Bent u bereid een onderzoek in te stellen naar de daders van steeds terugkerende gevallen van faunavervalsing op de wadden, zoals gebleken is bij het uitzetten van reeën, edelherten en vossen op de waddeneilanden?

Bent u bereid te onderzoeken welke rol jagers spelen in deze faunavervalsing of kunt u uiteenzetten welke andere mogelijke daders belang zouden kunnen hebben bij de illegale introductie van nieuwe diersoorten?

SBB heeft samen met de gemeente Vlieland aangifte gedaan van overtreding van artikel 14 van de Flora- en faunawet. Er loopt een politieonderzoek.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR

EN VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg