Vervolg­vragen Wassenberg over de malafide puppy­handel vanuit Hongarije naar Nederland


Indiendatum: 3 jul. 2020

Schriftelijke vervolgvragen van het lid Wassenberg (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid over de malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland.

1. Kent u het bericht ‘Aangifte tegen grote puppyhandelaar: Dieren komen ziek, ondervoed en getraumatiseerd aan’? [1]

2. Wat vindt u ervan dat er jaarlijks zeker 80.000 onjuist of niet-geregistreerde, te jonge, zieke, getraumatiseerde of niet-ingeënte puppy’s de Nederlandse grens over worden gesmokkeld, vooral vanuit Oost-Europa, met name Hongarije?

3. Kunt u aangeven tegen hoeveel illegale hondenhandelaren en/of broodfokkers de afgelopen 5 jaar proces-verbaal is opgemaakt? Tot hoeveel veroordelingen heeft dit geleid en wat was de strafmaat bij deze veroordelingen?

4. Bent u bereid om de strafmaat voor het illegaal handelen in huisdieren en voor het vervalsen van gegevens op huisdierpaspoorten te verhogen? Zo nee, waarom niet?

5. Bent u bereid betere controle en handhaving aan de grens te waarborgen? Zo nee, waarom niet?

6. Bent u bereid om binnen de EU te pleiten voor standaard en eenduidige registratie voor alle honden, waar streng op wordt toegezien door overheidsinstanties? Zo nee, waarom niet?

7. Wist u dat broodfokkers niet zelden onderdeel zijn van criminele netwerken, en dat schattingen erop wijzen dat er jaarlijks in de EU honderden miljoenen worden verdiend aan de illegale hondenhandel?

8. Wat doet u om deze criminele netwerken bloot te leggen en hun financiële stromen te doorsnijden?

9. Welke concrete stappen onderneemt u om te voorkomen dat mensen een hond afkomstig van een broodfokker kopen?

10. Hebben de inspanningen van dit kabinet om de hondenhandel aan te pakken naar uw inzicht voldoende geholpen? Zo ja, waaruit blijkt dat? Zo nee, wat gaat u hieraan doen?

11. Hoe is het mogelijk dat het wetsvoorstel voor een houdverbod als zelfstandige strafmaatregel, waarmee illegale hondenhandelaren en broodfokkers kunnen worden aangepakt, nog altijd op zich laten wachten?

[1] https://www.ad.nl/binnenland/aangifte-tegen-grote-puppyhandelaar-dieren-komen-ziek-ondervoed-en-getraumatiseerd-aan~af24aa4f/

Deze vragen zijn vervolgvragen op de schriftelijke vragen d.d. 25 juni 2020 van de leden Wassenberg (Partij voor de Dieren) en Graus (Partij voor de Vrijheid) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de malafide puppyhandel vanuit Hongarije naar Nederland.