Schrif­te­lijke vragen Van Raan over de vraag waarom de gasta­rieven voor huis­houdens stijgen terwijl de gasvoor­raden toch voldoende waren?


Indiendatum: okt. 2021

Schriftelijke vragen van het lid Van Raan (PvdD) aan de minister van Financiën over de vraag waarom de gastarieven voor huishoudens stijgen terwijl de gasvoorraden toch voldoende waren?

 1. Bent u bekend met het bericht van RTL Nieuws van 6 oktober 2021: “Gasprijs door het dak – maar de kraan in Groningen blijft vrijwel dicht”, waarin staat: “Dat de prijs zo hoog is, komt omdat de voorraden op een historisch laag niveau staan”? [1]
 2. Bent u bekend met het bericht dat tijdens de voortzetting van de Algemene Financiële Beschouwingen op 7 oktober 2021 op Teletekst verscheen “Hoekstra: kijken naar energiefactuur”, waarin staat: “De energieprijzen stijgen de laatste tijd fors, onder meer door zorgen over de krappe gasvoorraden”? [2]
 3. Bent u bekend met het bericht “Gas- en stroomprijzen bereiken recordhoogtes” van 7 oktober 2021 in NRC” waarin staat: “De vraag naar gas stijgt fors. Huishoudens komen vermoedelijk niet in de knel, aangezien ‘laagcalorisch gas’ goed op voorraad is.”? [3]
 4. Bent u ermee bekend dat de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in de beantwoording van de schriftelijke vragen van de leden De Vries en Erkens (beide VVD) bevestigt dat de gasopslagen voor het laagcalorische gas dat voor huishoudens bedoeld is, jaarlijks juist in voldoende mate gevuld zijn (waaronder gasopslag Norg)? [4]
 5. Bent u bekend met het artikel ‘Kabinet breekt begroting open voor compensatie stijgende energierekening’ van 7 oktober 2021 in de Volkskrant, waarin staat dat de gasopslag bij Norg juist niet voldoende bevoorraad is en dat het kabinet nu onderzoekt hoe de gasvoorraden snel kunnen worden aangevuld? [5]
 6. Hoe verklaart u de tegenstrijdige berichten over de omvang van de gasvoorraden? Is gas, bedoeld voor huishoudens, nu wel of niet in voldoende mate op voorraad, zoals de staatssecretaris van EZK beweert?
  1. Zo ja, hoe kan het dan dat de gasprijzen voor huishoudens al zijn gestegen?
  2. Zo nee, waarom beweert de staatssecretaris van EZK dit dan?
 7. Bent u ermee bekend dat de olie- en gasmarkt erom bekend staan grillig te zijn en dat de energieprijzen onvoorspelbaar kunnen zijn?
 8. Bent u het ermee eens dat als het kabinet ervoor kiest om huishoudens afhankelijk te houden van gas, terwijl de markt voor fossiele brandstoffen bekend staat om de volatiliteit, dat er dan een extra verantwoordelijkheid bij komt kijken om burgers te beschermen tegen energiearmoede door juist de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen nu ‘vol gas’ af te bouwen?
 9. Welke maatregelen heeft het kabinet de afgelopen jaren getroffen om energiearmoede die hieruit voortkomt te voorkomen?
 10. Bent u het ermee eens dat burgers niet de dupe zouden mogen worden van falend energiebeleid van overheden? Op welke vlakken is het kabinet tekortgeschoten?
 11. Bent u het ermee eens dat wanneer de staatssecretaris van EZK in de beantwoording van de vragen van de VVD over leveringszekerheid van gas schrijft: “Ik blijf de exploratie- en exploitatie-activiteiten van gaswinning op zee volgen om te kijken of de gaswinning in Nederland niet versneld afneemt.” (blz. 5), dat zij dan bezig is om huishoudens afhankelijk te houden van gas? Kunt u deze vraag beantwoorden met ja of nee, gevolgd door een toelichting?
 12. Waarom heeft het kabinet de Kamer niet geïnformeerd over tegen welke prijs het kabinet de leveringszekerheid van gas wil borgen, ook niet nadat de VVD onlangs nog vragen had gesteld over de leveringszekerheid van gas? Vindt u ook niet dat dat belangrijke informatie is die onmisbaar is voor het wel of niet goedkeuren van het energiebeleid door de volksvertegenwoordigers?
 13. Wat is de rol van grote, rijke olie- en gashandelaren, zoals Trafigura en Vitol, in de energiearmoede in Nederland?
 14. Kunt u uitsluiten dat de grote, rijke olie- en gashandelaren, zoals Trafigura en Vitol, gaan meeprofiteren van de financiële tegemoetkoming voor de energierekening van huishoudens, die uit Nederlands belastinggeld zal worden betaald? Zo nee, waarom niet?
 15. Wat heeft het kabinet de afgelopen jaren gedaan om te voorkomen dat extreme fluctuaties in de olie- en gasprijzen, doorwerken in de energierekening van huishoudens?
 16. Bent u ermee bekend dat investeren in duurzame vormen van energie-opwekking dergelijke schommelingen juist zou kunnen opvangen?
 17. Erkent u dat de volatiliteit van de gasmarkt, die nu gevoeld wordt, laat zien dat er juist nu een enorme impuls nodig is in de duurzame energietransitie? Waarom houdt u deze transitie op door in te zetten op gas?
 18. Waarom doet het kabinet het stelselmatig voorkomen in het energiedossier (bijvoorbeeld als het gaat over doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid en voldoen aan het Klimaatakkoord van Parijs) alsof er maar twee opties zijn: eigen gas en Russisch gas, in plaats van duurzame energie, eigen gas en Russisch gas? Erkent u dat het zo logisch is dat keuze altijd op gas valt en nooit op duurzame energie, en dat de inzet op gas op deze manier altijd te rechtvaardigen is, ook in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs?
 19. Vindt u het eerlijk om duurzame energie uit te sluiten en net te doen alsof het kabinet alleen maar kan kiezen tussen eigen gas en Russisch gas?
  1. Zo ja, waarom vindt u het eerlijk om de beleidsoptie waaraan u zich gecommitteerd heeft, stelselmatig uit te sluiten?
  2. Zo nee, bent u bereid om duurzame energie vanaf nu wel altijd mee te wegen in de afweging van beleidsopties in het energiedomein? Waarom wel of niet?
 20. Bent u het ermee eens dat de transitie naar duurzame energie de energierekening betaalbaarder en voorspelbaarder maken?
  1. Zo ja, kunt u dan ook bevestigen dat compensatie voor de energierekening van huishoudens niet ten koste gaat van subsidies voor duurzame energie?
  2. Zo nee, wat verklaart dat u zich niet aansluit bij deze algemeen geaccepteerde kennis?

[1] https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5258683/gasprijzen-op-recordhoogte-wat-kan-de-idiote-hoogte-stoppen

[2] https://nos.nl/teletekst#110

[3] https://www.nrc.nl/nieuws/2021/10/07/gas-en-stroomprijzen-bereiken-recordhoogtes-a4061009

[4] Blz. 5 van de antwoorden van het kabinet van 30 september 2021 op de vragen van de VVD over het artikel ‘Nederland blijft achter met gasboringen op zee, bedrijven willen aan de slag’

[5] https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/kabinet-breekt-begroting-open-voor-compensatie-stijgende-energierekening~b7621ca8/