Schrif­te­lijke vragen Van Raan en Van Esch over de geluids­overlast van motoren


Indiendatum: 9 sep. 2021

Vragen van het lid Van Raan en Van Esch (Partij voor de Dieren) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat over de geluidsoverlast van motoren

 1. Kent u het bericht ‘Miljoenen mensen hebben last van motorherrie, de gemeente Bergen probeert er iets aan te doen’?[1]

 2. Is bekend welke gezondheidsschade de geluidsoverlast in Nederland momenteel veroorzaakt?

 3. Wat heeft u gedaan met de kennis uit de richtlijn van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) uit 2018 dat geluidsoverlast ook op lage niveaus al veel meer gezondheidsschade veroorzaakt dan eerder gedacht?

 4. Wat heeft u ondernomen om de gezondheidsschade veroorzaakt door geluid terug te dringen, specifiek sinds het RIVM het rapport schreef ‘Motie Schonis en de WHO-richtlijnen voor omgevingsgeluid (2018) - Het doel heiligt de middelen –‘ [2]

 5. Deelt u de mening dat geluidsoverlast door motorfietsen actief zou moeten worden bestreden? Zo nee, waarom niet?

 6. Deelt u de mening dat een landelijke aanpak om overlast te bestrijden de voorkeur verdient boven vele verschillende decentrale maatregelen? Zo nee, waarom niet?

 7. Kunt u aangeven waarom er geen landelijke APK-plicht voor motorfietsen bestaat, waarbij gecontroleerd kan worden op uitlaten zonder wettelijke goedkeuring?

 8. Kunt u aangeven of er in andere EU landen, anders dan in Nederland, wel een periodieke keuring bestaat? Zo ja, in welke landen? Zo nee, waarom niet?

 9. Kunt u aangeven waarom voor auto’s strengere geluidsnormen gelden dan voor motorfietsen? Bent u bereid het maximale geluidsniveau voor motorfietsen te beperken?

 10. Wordt er in ons land gebruik gemaakt van akoestische flitspalen? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waar en wat zijn de ervaringen daarmee?

 11. Op welke wijze hebben gemeenten de mogelijkheid om doorgaande wegen waar veel geluidsoverlast door motorrijders wordt vastgesteld beperkt of geheel af te sluiten voor motorrijders? Hoe vaak wordt daarvan gebruik gemaakt?

 12. Bent u bereid te bekijken of bezit, gebruik en verkoop van niet gecertificeerde uitlaten en uitlaatsystemen voor motoren verboden kan worden? Zo nee, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?


[1] https://www.trouw.nl/binnenland/miljoenen-mensen-hebben-last-van-motorherrie-de-gemeente-bergen-probeert-er-iets-aan-te-doen~bff2de2c/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

[2] https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2019-0227.pdf