Vragen Van Esch en Ellemeet over het niet uitvoeren van de aange­nomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruit­gifte van medi­cijnen


Indiendatum: 5 jun. 2023

Schriftelijke vragen van de leden Van Esch (Partij voor de Dieren) en Ellemeet (GroenLinks) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over het niet uitvoeren van de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen

 1. Herinnert u zich uw reactie op de petitie ‘Red levens, vernietig geen bruikbare medicijnen’?[1] waarin u aangeeft dat u het verzoek in de petitie en de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet[2] hierover weigert uit te voeren, omdat hiermee Europese wetgeving zou worden overtreden?
 2. Bent u het ermee eens dat in het belang van mens en milieu het belangrijk is dat ongebruikte geretourneerde geneesmiddelen niet worden vernietigd, maar worden heruitgegeven? Zo nee, waarom niet? Zo ja, waarom weigert u dan de motie uit te voeren en zoekt u niet naar meer mogelijkheden om heruitgifte mogelijk te maken?
 3. Welke Europese wetgeving wordt er precies overtreden als het project ‘Retourmedicatie’ van Logistics Community Brabant (LCB) wordt doorgestart?
 4. Welke reden heeft u om te veronderstellen dat bij heruitgifte van ongebruikte geretourneerde geneesmiddelen - ook als deze geneesmiddelen geen bijzondere bewaarcondities hebben, nog niet zijn aangebroken en nog niet over de datum zijn - de kwaliteit en de veiligheid niet is gegarandeerd?
 5. Kunt u de wetenschappelijke basis en bronnen delen die de bewering ondersteunen dat heruitgifte van geneesmiddelen de kwaliteit en veiligheid in gevaar brengt?
 6. Waarom krijgt de heruitgifte van dure orale kankermedicijnen (oncolytica) wél een pilotstatus waarbij niet hoeft te worden gehandhaafd, maar kan heruitgifte van goedkope(re) geneesmiddelen - zoals in het project van LCB - niet via een pilot worden uitgezonderd van de regelgeving?
 7. Hoe gaat u ervoor zorgen dat het LCB-project voldoet aan de Europese wetgeving óf kan worden uitgezonderd van de Europese wetgeving, net zoals bij de pilot met oncolytica?
 8. Gaat u met LCB in gesprek om te kijken hoe het project ‘Retourmedicatie’ wél kan worden voortgezet? Zo nee, waarom niet?
 9. Kunt u de kosten en baten van het project ‘Retourmedicatie’ van LCB vergelijken met de kosten en baten van medicijnverspilling en -vernietiging, zowel op het gebied van gezondheidszorg als milieueffecten? Zo nee, waarom niet?
 10. Hecht u belang aan projecten waarmee de ecologische voetafdruk van de zorg wordt verminderd, zoals het project ‘Retourmedicatie’ van LCB? Zo ja, hoe ondersteunt u dit soort projecten? Zo nee, waarom niet?
 11. Bent u ervan op de hoogte dat de Surinaamse minister van Volksgezondheid aan heeft gegeven dat de Surinaamse bevolking erg gebaat is bij heruitgifte van Nederlandse geneesmiddelen, zoals bedoeld in de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het LCB-project?[3]
 12. Heeft u contact gehad met de Surinaamse minister van Volksgezondheid over het opnieuw opstarten van het LCB-project? Zo nee, waarom niet?
 13. Wat vindt u ervan dat de belanghebbende farmaceutische industrie nu zelf de verloopdatum van hun geneesmiddelen bepaalt, terwijl er bewijs is dat bepaalde geneesmiddelen veel langer houdbaar zijn dan die verloopdatum?[4]
 14. Bent u ervan op de hoogte dat het mogelijk is om door middel van een volgsysteem uitgegeven medicijnen te traceren vanaf het moment dat ze door de apotheek worden ontvangen, tot aan het moment van heruitgifte, waardoor er een gedetailleerd overzicht is van de reis van het medicijn, inclusief informatie over de leverancier, opslagcondities, vervaldatum, datum uitschrijven en datum terugboeken? Zo ja, deelt u dan de mening dat een dergelijk volgsysteem de kans op vervalsing van medicijnen zeer klein maakt en de veiligheid van medicijnen daarmee waarborgt?
 15. Zijn er bij u voorbeelden van vervalsing bekend waarbij gebruik werd gemaakt van een dergelijk volgsysteem? Zo ja, kunt u hiervan een overzicht aan de Kamer sturen?
 16. Bent u ervan op de hoogte dat patiënten zelf op internet opzoek gaan naar rest medicatie die zij van andere patiënten kunnen overnemen?[5]
 17. Zijn er bij u ook voorbeelden bekend van patiënten die zelf op internet opzoek gaan naar rest medicatie, terwijl de benodigde medicatie beschikbaar is maar wordt vernietigd omdat heruitgifte niet mag? Zo ja, hoe reflecteert u hierop?
 18. Bent u ervan op de hoogte dat in Griekenland medicijnen kunnen worden gedoneerd en vervolgens worden heruitgegeven aan mensen die deze nodig hebben?[6] Zo ja, hoe verklaart u dat heruitgifte in Griekenland is toegestaan, terwijl u aangeeft dat heruitgifte in strijd is met de Europese wetgeving?
 19. Gaat u contact opnemen met uw collega in Griekenland, om te bespreken hoe Griekenland heruitgifte mogelijk heeft gemaakt en wat Nederland hiervan kan leren? Zo nee, waarom niet?
 20. Kunt u, naar voorbeeld van Griekenland, heruitgifte ook in Nederland mogelijk maken?
 21. Bent u inmiddels in Europa al in gesprek gegaan om medestanders te vinden voor aanpassing van de belemmerede wet- en regelgeving voor heruitgifte? Zo ja, kunt u aangeven welke concrete stappen u al heeft ondernomen in Europa? Zo nee, waarom niet?
 22. Kunt u de Kamer periodiek op de hoogte houden van uw vorderingen in Europa over dit onderwerp?
 23. Kunt u al een inschatting maken van het krachtenveld en het draagvlak in Europa voor het wijzigen van belemmerende wet- en regelgeving voor heruitgifte?
 24. Hoe lang denkt u nodig te hebben voordat u in Europa genoeg medestanders heeft gevonden?

[1] Kamerstuknummer 29477-830
[2] Kamerstuknummer 36200-XVI-206
[3] lcb.nu/nieuws/details/?id=f163f2ca-a5da-ed11-a7c7-0022489fd342
[4] health.harvard.edu/staying-healthy/is-it-ok-to-use-medications-past-their-expiration-dates
[5] rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5360098/medicijntekort-geen-medicijnen-oproep-sociale-media
[6] givmed.org/en

Interessant voor jou

Vragen Van Esch over oproep minister van staat en oud-minister om de Omgevingswet niet in te voeren en te schrappen

Lees verder

Vervolgvragen Van Raan over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer