Vervolg­vragen Van Raan over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege priva­cyzorgen


Indiendatum: 7 jun. 2023

Vervolgvragen van het lid van Raan aan de staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering en de minister voor Rechtsbescherming over het aan banden leggen van ChatGPT vanwege privacyzorgen

 1. Kent u het artikel: “Dat zijn toch gewoon ál onze artikelen?”[1]
 2. Kunt u bevestigen dat ChatGPT zijn taalmodel traint op basis van miljoenen onrechtmatig verkregen documenten van Docplayer.nl?
 3. Klopt het dat die documenten vol staan met o.a. BSN-nummers, persoonlijke belastingaangiftes, curriculum vitae’s en andere persoonsgegevens?
 4. Deelt u de stelling uit het artikel: “De persoonlijke informatie van docplayer.nl was op de website zélf al in strijd met de wet, laat staan wanneer die ook nog eens in chatbots wordt verwerkt”? Zo nee, waarom niet?
 5. Klopt het dat ChatGPT hiermee onrechtmatig en onwettig persoonsgegevens verwerkt?
 6. Hoe oordeelt u daarover? Wat gaat u er aan doen?
 7. Klopt het dat ChatGPT voor zijn taalmodel ongeveer net zoveel geleerd heeft van de neonazistische website Stormfront als van de website van RTL Nieuws?
 8. Hoe oordeelt u daarover? Wat gaat u er aan doen?
 9. Klopt het dat ChatGPT gebruik heeft gemaakt van o.a. 594.000 NRC artikelen en 162.000 Volkskrant artikelen?
 10. Deelt u de mening dat ChatGPT hiermee inbreuk maakt op het auteursrecht?
 11. Hoe oordeelt u daarover? Wat gaat u er aan doen?
 12. Klopt het dat het ‘kwaliteitsfilter’ is gebaseerd op drie bronnen waarvan er twee (Wikipedia en Reddit) een zeer sterke oververtegenwoordiging van mannelijke input kennen?
 13. Hoe oordeelt u daarover? Wat gaat u er aan doen?
 14. Deelt u de mening van de Partij voor de Dieren dat de Autoriteit Persoonsgegevens zo snel mogelijk met een spoedoordeel moet komen over ChatGPT en het blokkeren ervan geen taboe is? Kunt u de Autoriteit Persoonsgegevens daartoe aansporen?
 15. Kunt u deze vragenset zo snel als mogelijk beantwoorden?

[1] https://www.groene.nl/artikel/dat-zijn-toch-gewoon-al-onze-artikelen

Interessant voor jou

Vragen Van Esch en Ellemeet over het niet uitvoeren van de aangenomen motie Van Esch/Ellemeet over het verder uitbreiden van de pilot met heruitgifte van medicijnen

Lees verder

Vragen Akerboom over de aankomende hitte en de gevolgen voor dieren

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer