Schrif­te­lijke vragen over het bericht ‘Tweede Duitse coach wegge­stuurd uit Tokio na mishan­deling paard’


Indiendatum: 10 aug. 2021

Schriftelijke vragen van de leden Wassenberg en Vestering (beiden Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en de minister van Justitie en Veiligheid over het bericht ‘Tweede Duitse coach weggestuurd uit Tokio na mishandeling paard’

 1. Kent u het bericht ‘Tweede Duitse coach weggestuurd uit Tokio na mishandeling paard’?[1]
 2. Hoe zou u de beelden bij het nieuwsbericht, waarop te zien is dat een paardensporter haar paard meermaals hard slaat met een zweep terwijl haar coach het paard een vuistslag toebrengt en naar de deelnemer roept: “Raak hem hard. Raak hem!” typeren?
 3. Deelt u de mening dat hier sprake is van dierenmishandeling? Zo nee, waarom niet?
 4. Erkent u dat het gebruik van een zweep als dwangmiddel in de Nederlandse paardensport gebruikelijk is?
 5. Erkent u dat het gebruik van een zweep bij het paard voor pijn en stress zorgt?
 6. Erkent u dat het voor het paard beter is om zonder bit te rijden?[2] Zo ja, welke inzet gaat u plegen om dit de standaard te maken? Zo nee, waarom niet?
 7. Erkent u dat om paarden te trainen voor (top)paardensport er gebruik gemaakt wordt van systematische dwang en daarbij pijnmiddelen, angst en dominantie (bijvoorbeeld een paard ‘mentaal breken’) ingezet worden?[3]
 8. Welke stappen zet u om te voorkomen dat dergelijke dierenmishandeling bij trainingen voorkomt op recreatief- en professioneel niveau?
 9. Hoe beschermt u de intrinsieke waarde van het dier wanneer deze gebruikt of getraind wordt voor de paardensport?
 10. Wat gebeurt er met paarden in de Nederlandse topsport die niet langer (meer) kunnen presteren en hoe houdt u hier toezicht op?
 11. Gaan er subsidies vanuit het Rijk naar de paardensport om deze financieel bij te staan? Zo ja, hoeveel en in welke vorm?
 12. Zijn er subsidies vanuit het Rijk naar het Nederlandse paardensportteam dat meedeed aan de Olympische spelen gegaan? Zo ja, hoeveel en in welke vorm?
 13. Hoeveel paarden zijn er vanuit Nederland naar Tokio vervoerd voor de Olympische Spelen van 2021? Kunt u hierbij ook de paarden betrekken die niet door TeamNL gebruikt zijn?
 14. Is het bekend of het paard Saint Boy afkomstig is uit een Nederlandse stal of afkomstig is van een Nederlandse spermabank?
 15. Kent u het artikel ‘Zwendel rond elitepaarden: Letterlijk met handjeklap miljoenendeals gesloten’?[4]
 16. Bent u van mening dat er voldoende zicht is op misstanden binnen de paardenhandel? Zo ja, kunt u toelichten wat er gedaan wordt? Zo niet, wat gaat u hieraan doen?
 17. Hoe zou u de rol van Nederland in de internationale paardenhandel typeren? En acht u deze rol wenselijk, gelet op risico’s op fraude?
 18. Hoeveel geld gaat er in Nederland om in de paardenhandel? En hoeveel in de internationale verkoop van Nederlandse paarden?
 19. Erkent u dat het paardenpaspoort juridisch inhoudsloos is, door gebrekkige en/of foutieve registratie van de ‘eigenaar’ van een paard? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo niet, waarom niet?
 20. Deelt u de mening dat het niet in het belang van het paard is als deze vier of vijf ‘eigenaren’ heeft? Zo nee, waarom niet? Zo ja, wat gaat u hieraan doen?
 21. Hoe duidt u het dat de branche zelf aangeeft gevoelig te zijn voor perverse financiële prikkels? Wat gaat u doen om deze vorm van georganiseerde criminaliteit aan te pakken, waarbij het belang voor het paard centraal komt te staan?
 22. Erkent u dat de handel in exclusieve spring- en dressuurpaarden gevoelig is voor fraude en witwaspraktijken, en dat dit schadelijk kan zijn voor het welzijn van paarden, doordat niet het belang van het paard, maar het financiële belang voorop staat? Zo ja, wat gaat u hieraan doen? Zo niet, waarom niet?
 23. Bent u bereid om een wettelijk paardenbesluit in te voeren, waarbij dieren niet alleen hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen, maar ook beschermd worden tegen systematisch leed veroorzaakt door het trainen van deze dieren voor onnatuurlijk gedrag ter vermaak van mensen?
 24. Kunt u deze vragen één voor één en binnen de wettelijke termijn beantwoorden?


[1] https://nos.nl/tokyo2020/artikel/2392972-tweede-duitse-coach-weggestuurd-uit-tokio-na-mishandeling-paard

[2] https://www.dierenrecht.nl/nieuwsartikelen/ervaart-een-paard-wel-echt-pijn-vanwege-bitgebruik

[3] https://www.dierenrecht.nl/nieuwsartikelen/paardenmishandeling-faalt-sector

[4] https://www.ad.nl/binnenland/zwendel-rond-elitepaarden-letterlijk-met-handjeklap-miljoenendeals-gesloten~ab2c6bab/