Kamer­vragen aan de ministers van LNV EN VWS over myste­rieuze varkens­ziekte


Indiendatum: apr. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  1. Kent u het bericht “Amerikaanse varkens veroorzaken mysterieuze zenuwziekte” (1)?
  2. Bent u op de hoogte van de mysterieuze zenuwziekte bij medewerkers van slachterijen? Zo ja, komt deze ziekte ook in Nederland voor? Zo neen, waarom niet?
  3. Wordt de methode van het onder hoge druk uit varkenskarkassen spuiten van de hersenen ook in Nederland toegepast? Zo ja, bent u bereid deze methode te verbieden totdat meer duidelijk wordt over het verband tussen methode en ziekte?Zo neen, kunt u ervoor zorgen dat deze methode niet zal worden toegepast in Nederland totdat meer duidelijk is over het verband met de mysterieuze zenuwziekte?
  4. Verontrust het u dat na de voor de mens besmettelijke variant van H5N1, BSE, Q koorts, MRSA en Rift Valley Fever nu een nieuwe ziekte van landbouwdieren op mensen lijkt te worden overgedragen? Zo ja, welke maatregelen wilt u treffen om voor mensen bedreigende dierziekten een halt toe te roepen? Zo neen, waarom niet?
  5. Kunt u een volledige lijst verstrekken van nu bekende dierziekten die ook besmettelijk kunnen zijn voor de mens? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid grootschalig onafhankelijk onderzoek te initiëren over de gevolgen van dierhouderij en de productie en consumptie van dierlijke eiwitten in relatie tot directe gezondheidsrisico’s voor de mens? Zo neen, waarom niet? Zo ja, op welke termijn en wijze?

1) Het Laatste Nieuws 17-04-08

Indiendatum: apr. 2008
Antwoorddatum: 20 mei 2008

Antwoorden van de minsiter van LNV over mysterieuze varkensziekte

1
Ja.

2
Ja, ik ben op de hoogte. Er zijn in Nederland geen meldingen geweest van deze ziekte.

3
Deze methode wordt niet in Nederlandse slachterijen toegepast om hersenen uit varkens te spuiten.

4
De betreffende ziekte verontrust mij niet omdat deze methode in Nederland niet wordt toegepast.

5
Ja. De meest omvangrijke inventarisatie van pathogenen die ziekte bij mensen veroorzaken is verricht in 2001 (identificatie van 1415 organismen waarvan 868 zoönotisch) (1).

Het RIVM heeft in het kader van het onderzoek «Emerging zoonoses» een selectie gemaakt van 92 voor Nederland relevant zoonotische agentia die als «emerging» worden beschouwd.

Het betreft in alfabetische volgorde:

Anaplasma phagocytophila

Anisakis simplex

Ascaris sum

Babesia divergens/microti

Barmah Forest virus

Bartonella henselae

Batai virus

Baylisascaris procyonis

Bhanja virus

Borna virus disease

Borrelia spp.

Brucella melitensis

Brucella suis Trichinella spp

BSE agent

Burkholderia pseudomallei

California encephalitis virus

Campylobacter spp.

Capnocytophaga canimorsus

Chlamydophila abortus

Chlamydophila psittaci

Classic rabies virus

Clostridium botulinum A,B,E,J.,F

Clostridium difficile

Colorado tick fever virus

Cowpox virus

Coxiella burnetii

Crimean-Congo heamorrhagic fever virus

Cryptococcus neoformans

Cryptosporidium parvum

Dhori virus (Batken virus)

Dirofilaria immitis

Dobrava-Belgrade virus

Eastern equine encephalitis virus

Echinococcus granulosus

Echinococcus multilocularis

Ehrlichia chaffeensis

Erve virus

Erysipelothrix rhusiopathiae

Escheria coli

European bat lyssa virus 1 and 2

Eyach virus

Fasciola hepatica

Francisella tularensis

Giardia lamblia/duodenalis

hepatitis E virus

Influenza A virus (avian)H5N1

Japanese encephalitis virus

Leishmania spp.

Leptospira interrogans

Ljungan virus

Louping ill virus

Lymphocytic choriomeningitis virus

Mayaro virus

Monkeypox virus

Mycobacterium avium

Mycobacterium bovis

Ockelbo virus

Orf virus

Pasteurella multocida

Puumala virus

Rickettsia conorii

Rickettsia Helvetica

Rickettsia rickettsii

Rickettsia slovaca

Rift valley fever virus

Rocio virus

Ross river virus

Saarema virus

Saint Louis Encephalitis virus

Salmonella spp. multi-resistant strains

SARS-HuCov

Seoul virus

Shiga toxin producing

Sindbis virus

Staphylococcus aureus methicillin resistant

Streptococcus suis

Taenia saginata

Taenia solium

Tahyna virus

Thogotovirus

Tickborne encephalitis virus

Toxocara canis

Toxoplasma gondii

Tribec virus

Venezuelan equine encephalitis virus

Vibrio parahaemolyticus

Vibrio vulnificus

Wesselsbron virus

West Nile virus

Western equine encephalitis virus

Yersinia enterocolitica

Yersinia pestis

6
Zie de antwoorden op uw vragen over hepatitis E bij varkens (Aanhangsel Handelingen nr. 2441, vergaderjaar 2007-2008).