Kamer­vragen aan de ministers van BZk en LNV over een ongeluk met dolfijnen bij de ‘Dolphin Academy’ op Curaçao.


Indiendatum: jan. 2008

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een ongeluk met dolfijnen bij de ‘Dolphin Academy’ op Curaçao.

1. Kent u het bericht ‘Dolfijn bespringt toeristen’? (1)
2. Is het waar dat Nederlandse toeristen gewond geraakt zijn tijdens een programma van Dolphin Academy?
3. Is het waar dat foto- en filmmateriaal van Nederlanders onder bedreiging/intimidatie in beslag is genomen en vernietigd? Zo ja, bent u bereid daartegen officieel protest aan te tekenen? Zo neen, waarom niet?
4. Bent u bereid het bevoegd gezag op Curaçao om opheldering te vragen over het incident en aan te dringen op verscherpte regelgeving en toezicht?
5. Kunt u aangeven of de regels voor Nederlandse dolfinaria dergelijke incidenten uitsluiten? Zo neen, bent u bereid de regels aan te scherpen?
6. Hoe beoordeelt u in dit kader het programma ‘dichter bij dolfijnen’ van het Dolfinarium Harderwijk?


(1)http://www.telegraaf.nl/binnenland/2954641/_Dolfijn_bespringt_toeristen__.html?p=26,1

Indiendatum: jan. 2008
Antwoorddatum: 19 feb. 2008

Vragen van het lid Thieme (PvdD) aan de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een ongeluk met dolfijnen bij de ‘Dolphin Academy’ op Curaçao. (Ingezonden 8 januari 2008)

1. Kent u het bericht ‘Dolfijn bespringt toeristen’? 1)

Antwoord
Ja.

2. Is het waar dat Nederlandse toeristen gewond zijn geraakt tijdens een programma van Dolphin Academy?

Antwoord
Tijdens het programma Dolphin Swim van de Dolphin Academy op Curaçao heeft zich op 1 januari 2008 een incident voorgedaan waarbij een dolfijn bij een sprong hardhandig in aanraking is gekomen met een tweetal Nederlandse toeristen. Eén van de toeristen heeft zich daarop laten onderzoeken in het ziekenhuis vanwege nekklachten, maar kon kort daarna weer naar huis. De andere toerist had geen lichamelijke klachten.

3. Is het waar dat foto- en filmmateriaal van Nederlanders onder bedreiging of intimidatie in beslag is genomen en vernietigd? Zo ja, bent u bereid daartegen officieel protest aan te tekenen? Zo neen, waarom niet?

Antwoord
Dit bericht kan ik bevestigen noch ontkennen. Er is geen aangifte gedaan door de betrokkenen bij de politie op Curaçao. Er is door de betrokkenen ook geen contact gezocht met de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad.

4. Bent u bereid het bevoegd gezag op Curaçao om opheldering te vragen over het incident en aan te dringen op verscherpte regelgeving en toezicht?

Antwoord
De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad is bereid consulaire bijstand te verlenen aan betrokkenen indien zij dit wensen. Verder zijn de Nederlandse Antillen c.q. Curaçao volledig autonoom waar het gaat om beleid, regelgeving, toezicht en handhaving met betrekking tot economische zaken en dierenwelzijn. Op dit moment zie ik wat betreft dit incident onvoldoende basis voor enige actie van de kant van de Nederlandse regering richting Bestuurscollege op Curaçao.

5. Kunt u aangeven of de regels voor Nederlandse dolfinaria dergelijke incidenten uitsluiten? Zo neen, bent u bereid deze regels aan te scherpen?

Antwoord
Incidenten kunnen nooit door regelgeving worden uitgesloten.
Een dolfinarium is een dierentuin en moet voldoen aan de vereisten van het Dierentuinenbesluit. Daarnaast zijn de bepalingen van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd) van toepassing. De kans op incidenten is daarom zo klein mogelijk.

6. Hoe beoordeelt u in dit kader het programma ‘dichter bij dolfijnen’ van het Dolfinarium Harderwijk?

Antwoord
Het programma Dolphin Swim verschilt in uitvoering in grote mate van het programma Dichter bij Dolfijnen. Het incident zoals dat zich heeft voorgedaan bij Dolphin Swim is in het programma Dichter bij Dolfijnen uiterst onwaarschijnlijk aangezien er in het laatste programma niet tussen dolfijnen wordt gezwommen.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer