Kamer­vragen aan de minister van LNV over vlees van beer­biggen in Neder­landse super­markten


Indiendatum: okt. 2008

Kamervragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vlees van beerbiggen in Nederlandse supermarkten.

 1. Kent u het bericht ‘supers willen spoedoverleg met vleessector’?1
 2. Kunt u aangeven waarom het mogelijk is dat de grootste slachterij van Europa (Tönnies) wél vlees van ongecastreerde biggen kan verwerken en de op een na grootste slachterij in Europa (VION) zegt het nog niet te kunnen?
 3. Deelt u de mening dat de varkenssector al keer op keer heeft laten zien dat zij het invoeren van dierenwelzijnsverbeteringen vertragen zelfs wanneer kansrijke oplossingen voorhanden zijn? Zo ja, welke conclusies trekt u hier uit voor uw beleid ten aanzien van dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet en waar blijkt dat uit?
 4. Deelt u de mening dat het Centraal Bureau Levensmiddelensector op het verkeerde been is gezet door de sector wat betreft de tijdstermijn die nodig is om tot een castratiestop te komen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen als mede ondertekenaar van het verdrag van Noordwijk? Zo neen, waarom niet?
 5. Bent u bereid om snel in te zetten op een castratiestop in Nederland gezien de ontwikkelingen in Duitsland? Zo ja op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

1 Meat and Meal, 23 oktober 2008

Indiendatum: okt. 2008
Antwoorddatum: 17 nov. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over vlees van beerbiggen in Nederlandse supermarkten.

 1. Kent u het bericht “Supers willen spoedoverleg met vleessector”?1

  Ja.
 2. Kunt u uiteenzetten waarom het mogelijk is dat de grootste slachterij van Europa (Tönnies) wél vlees van ongecastreerde biggen kan verwerken en de op een na grootste slachterij in Europa (VION) zegt het nog niet te kunnen?

  Op kleine schaal wordt het niet-castreren in Nederland al toegepast en vermarkt, ook door slachterij VION. Het slachten van ongecastreerde varkens voor speciale markten is dus geen nieuw fenomeen. Dat een Duitse slachterij hier eveneens op inspringt, is dus niet zo vreemd. Deze ontwikkelingen dragen echter nog maar in geringe mate bij aan het uiteindelijke doel. Mijn ambitie is namelijk om in de gehéle Nederlandse varkenshouderij te stoppen met castreren waarbij tevens de afzet van alle ongecastreerde varkens en al het vlees daarvan in Europa mogelijk blijft. Met grote interesse volg ik de ontwikkelingen, ook in landen om ons heen. Het heeft mijn voorkeur al eerder dan in 2015 te stoppen met castreren als dat veranwoord mogelijk is. Op dit moment zijn er echter geen andere inzichten die mij er toe doen besluiten om een andere koers te varen dan vastgelegd in de Verklaring van Noordwijk.
 3. Deelt u de mening dat de varkenssector al keer op keer heeft laten zien dat zij het invoeren van dierenwelzijnsverbeteringen vertragen, zelfs wanneer kansrijke oplossingen voorhanden zijn? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit voor uw beleid ten aanzien van dierenwelzijn? Zo neen, waarom niet?

  Ik deel deze mening niet. Er lijken kansrijke oplossingen te zijn om te stoppen met castreren, maar daar is nog enige tijd en extra inzet voor nodig. Ondertussen heeft de sector een innovatieve en kansrijke oplossing om castratie onder algehele verdoving uit te voeren in 1,5 jaar tijd in de praktijk weten te implementeren. Dit is een grote vooruitgang in het dierenwelzijnsdossier.
 4. Deelt u de mening dat het Centraal Bureau Levensmiddelensector op het verkeerde been is gezet door de sector wat betreft de tijdstermijn die nodig is om tot een castratiestop te komen? Zo ja, welke stappen gaat u ondernemen als mede ondertekenaar van het verdrag van Noordwijk? Zo neen, waarom niet?

  Zie 2.
 5. Bent u bereid om snel in te zetten op een castratiestop in Nederland gezien de ontwikkelingen in Duitsland? Zo ja, op welke wijze en binnen welke termijn? Zo neen, waarom niet?

  Zie 2.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,


  G. Verburg

1 Meat and Meal, 23 oktober 2008.

Wij staan voor:

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over het hoge aantal sterfgevallen bij wedstrijden met duiven

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van VWS en LNV over sluiting ziekenhuis door MRSA

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer