Kamer­vragen aan de minister van LNV over vecht­arend in gevan­gen­schap


Indiendatum: okt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over vechtarend in gevangenschap

1. Kent u het bericht ‘Adelaar Vitesse te gevaarlijk’1?

2. Is het toegestaan een Afrikaanse vechtarend in gevangenschap te houden voor amusementsdoeleinden, zoals als levende mascotte van een voetbalclub?

3. Is het waar dat de Afrikaanse vechtarend die als levende mascotte van Vitesse gebruikt werd, na slechts 1 jaar en 3 maanden is gestorven?

4. Deelt u de mening dat het onveilig voor de bezoekers kan zijn om een vechtarend kunstjes te laten doen in een volgepakt voetbalstadion? Zo nee, waarom niet?

5. Deelt u de mening dat het laten doen van kunstjes door een roofvogel als amusement rond een voetbalwedstrijd getuigt van weinig respect jegens het dier?

6. Kunt u aangeven hoe in uw visie het laten doen van kunstjes door een Afrikaanse vechtarend zich verhoudt tot de intrinsieke waarde van het dier en de vrijheden van Brambell?

7. Is er een vergunning nodig voor het houden van een Afrikaanse vechtarend? Zo ja, bent u bereid in geval van voorgenomen vervanging van de gestorven vechtarend die vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

8. Deelt u de mening dat het sterven van een arend na 1 jaar extreem vroeg is? Zo ja, bent u bereid de regels voor het houden van dergelijke dieren aan te scherpen? Zo nee, waarom niet?

1http://www.gelderlander.nl/voorpagina/arnhem/article5677527.ece

Indiendatum: okt. 2009
Antwoorddatum: 17 nov. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen mijn antwoorden op vragen van het lid Thieme (PvdD) over een vechtarend in gevangenschap (ingezonden 21 oktober 2009).


Vraag 1
Kent u het bericht ‘Adelaar Vitesse te gevaarlijk’?

Antwoord
Ja.

Vraag 2 en 8
Is het toegestaan een Afrikaanse vechtarend in gevangenschap te houden voor amusementsdoeleinden, zoals als levende mascotte van een voetbalclub?

Is er een vergunning nodig voor het houden van een Afrikaanse vechtarend? Zo ja, bent u bereid in geval van voorgenomen vervanging van de gestorven vecht­arend die vergunning te weigeren? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Exemplaren van deze soort mogen binnen de gehele Europese Unie vrijelijk worden gehouden en verhandeld, mits zij in overeenstemming met de CITES-regelgeving binnen de Europese Unie zijn binnengebracht of binnen de Europese Unie in gevangenschap zijn gefokt. De betreffende vogel is in gevangenschap gefokt.

Vraag 3 en 4
Is het waar dat de Afrikaanse vechtarend die als levende mascotte van Vitesse gebruikt werd, na slechts 1 jaar en 3 maanden is gestorven?

Deelt u de mening dat het sterven van een arend na 1 jaar extreem vroeg is? Zo ja, bent u bereid de regels voor het houden van dergelijke dieren aan te scher­pen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De vogel heeft het stadium van volwassenheid niet bereikt en is dood gegaan aan een schimmelinfectie. Met aangescherpte regels voor het houden van vogels kan niet worden voorkomen dat vogels infecties oplopen.
Op basis van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren geldt reeds een verbod om zonder redelijk doel de gezondheid of het welzijn van een dier te benadelen. De Algemene Inspectie Dienst en de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming zien hierop toe. Ik zie in het doodgaan van deze vogel geen aan­leiding voor het aanscherpen van regels betreffende het houden van dergelijke vogels.

Vraag 5
Deelt u de mening dat het onveilig voor de bezoekers kan zijn om een vechtarend kunstjes te laten doen in een volgepakt voetbalstadion? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Ongelukken kunnen zich voordoen en doen zich ook voor in volle voetbalstadions. Door het laten vliegen van een getrainde arend vanaf de middenstip naar de lat van het doel neemt de kans op ongelukken niet toe.

Vraag 6 en 7
Deelt u de mening dat het laten doen van kunstjes door een roofvogel als amusement rond een voetbalwedstrijd getuigt van weinig respect voor het dier?

Kunt u uiteenzetten hoe in uw visie het laten doen van kunstjes door een Afrikaanse vechtarend zich verhoudt tot de intrinsieke waarde van het dier en de vrijheden van Brambell?

Antwoord
Het laten vliegen van roofvogels tijdens shows is een praktijk die al lang bestaat. Ik heb geen reden om aan te nemen dat de intrinsieke waarde van bij dergelijke shows gebruikte dieren op onaanvaardbare wijze wordt aangetast. Het welzijn van in gevangenschap gehouden roofvogels is in elk geval gediend met het regelmatig vrij laten vliegen van dergelijke vogels.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van Defensie over gebruik kevers Amerikaans leger

Lees verder

Vragen aan de minister-president over zijn uitspraken over de walvisjacht en het optreden tegen Sea Shepherd tijdens zijn bezoek aan Japan

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer