Kamer­vragen aan de minister van LNV over toename aantal runder­slach­tingen.


Indiendatum: aug. 2009

1. Kent u het bericht 'Bijna 20 procent meer slachtingen runderen'1?

2. Heeft u een verklaring voor de toename van het aantal geslachte runderen?

3. Is het juist dat met name de import van slachtrunderen is toegenomen?

4. Bent u met mij van mening dat het onwenselijk is dat slachtrunderen over grote afstand vervoerd worden? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u met mij van mening dat slachtdieren idealiter in de regio geslacht zouden moeten worden waar ze gehouden zijn? Zo neen, waarom niet?

6. Kunt u aangeven waarom met namen vanuit België slachtrunderen worden aangeboden in Nederland?

7. Bent u bereid een maximale afstand in te stellen voor het vervoer van slachtvee? Zo neen, waarom niet?

1www.agd.nl/1082019/Nieuws/Artikel/Bijna-20-procent-meer-slachtingen-runderen.htm

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 24 sep. 2009

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) (ontvangen 28 september 2009)

1
Kent u het bericht 'Bijna 20 procent meer slachtingen runderen'?

Ja.

2
Heeft u een verklaring voor de toename van het aantal geslachte runderen?

In het algemeen worden dit soort fluctuaties bepaald door het samenspel van vraag en aanbod (marktwerking).

3 en 6
Is het juist dat met name de import van slachtrunderen is toegenomen?

Kunt u aangeven waarom met name vanuit België slachtrunderen worden aangeboden in Nederland?

Uit de gegevens van het Productschap Vee, Vlees en Eieren blijkt dat zowel de invoer van slachtrunderen is toegenomen, als ook het aanbod van slachtrunderen in Nederland.
Zoals hierboven reeds genoemd, zijn dit soort fluctuaties in de markt afhankelijk van veel factoren. Dit geldt ook voor de versterkte invoer vanuit België.

4, 5 en 7
Bent u met mij van mening dat het onwenselijk is dat slachtrunderen over grote afstand vervoerd worden? Zo neen, waarom niet?

Bent u met mij van mening dat slachtdieren idealiter in de regio geslacht zouden moeten worden waar ze gehouden zijn? Zo neen, waarom niet?

Bent u bereid een maximale afstand in te stellen voor het vervoer van slachtvee? Zo neen, waarom niet?

Zoals u weet, ben ik voorstander van een Europese limiet in de transporttijd van 8 uur voor slachtdieren. Bij de aankomende herziening van de EU-Transport¬verordening zal ik hiervoor pleiten.

1www.agd.nl/1082019/Nieuws/Artikel/Bijna-20-procent-meer-slachtingen-runderen.htm

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer