Kamer­vragen aan de minister van LNV over opper­vlakte-eis vlees­varken.


Indiendatum: aug. 2009

1. Kent u het bericht 'NVV wil ook af van oppervlakte-eis vleesvarken'1?

2. Bent u met mij van mening dat een leefruimte van 1 m2 voor een vleesvarken geen overdreven luxe is?

3. Bent u met mij van mening dat een spleetbreedte van 18 mm in roostervloeren geen overdreven luxe is?

4. Is het juist dat u overleg heeft gehad met vertegenwoordigers van de sector ten aanzien van oppervlaktenormen en roostervloeren? Zo ja, heeft u over hetzelfde onderwerp ook overleg gehad met dierenwelzijnsorganisaties?

5. Bent u met mij van mening dat welzijnsbevorderende maatregelen voor dieren in de intensieve veehouderij eerder uitgebreid dan teruggeschroefd zouden moeten worden? Zo neen, waarom niet?

1www.agd.nl/1082021/Nieuws/Artikel/NVV-wil-ook-af-van-oppervlakte-eis-vleesvarken.htm

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 20 okt. 2009

Antwoord van minister Verburg (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit)

1. Kent u het bericht “NVV wil ook af van oppervlakte-eis vleesvarken”? 1)

Ja.

2 en 3

Deelt u de mening dat een leefruimte van 1 m2 voor een vleesvarken geen overdreven luxe is? Deelt u de mening dat een spleetbreedte van 18 mm in roostervloeren geen overdreven luxe is?

De Nederlandse welzijnsvoorschriften voor vleesvarkens zijn vastgelegd in het Varkensbesluit. Met dit besluit is de EU-varkensrichtlijn geïmplementeerd. Het Nederlandse besluit stelt extra welzijnseisen ten opzichte van de richtlijn.

4. Is het waar dat u overleg heeft gehad met vertegenwoordigers van de sector ten aanzien van oppervlaktenormen en roostervloeren? Zo ja , heeft u over hetzelfde onderwerp ook overleg gehad met dierenwelzijnsorganisaties?

Op verzoek van vertegenwoordigers van de sector hebben mijn ambtenaren gesproken over toekomstige ontwikkelingen in de varkenshouderij, waarbij deze onderwerpen aan de orde zijn geweest. Dit vormde geen aanleiding om hierover op dit moment met andere organisaties te spreken.

5. Deelt u de mening dat welzijnsbevorderende maatregelen voor dieren in de intensieve veehouderij eerder uitgebreid dan teruggeschroefd zouden moeten worden? Zo nee, waarom niet?

Mijn ambities voor de verbetering van dierenwelzijn zijn beschreven in de Nota Dierenwelzijn.


1) AGD.nl, 12 augustus 2009
www.agd.nl/1082021/Nieuws/Artikel/NVV-wil-ook-af-van-oppervlakte-eis-vleesvarken.htm

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer