Kamer­vragen aan de minister van LNV over promotie van dier­on­vrien­delijk kalfs­vlees.


Indiendatum: aug. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van LNV over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees.

1. Is het juist, zoals dhr. Dales aangeeft in zijn brief van 25 augustus jl.1, dat in de beantwoording van mijn eerdere vragen over de promotie van dieronvriendelijk kalfvlees (dd 16 juli jl) een feitelijke fout staat bij het antwoord op vraag 6, waarin u stelt dat “de sector voldoet aan het "Beter Leven-kenmerk" van de dierenbescherming”?

2. Is het juist dat het kenmerk van de Dierenbescherming niet aan de hele sector is afgegeven, maar dat slechts aan één producent van kalfsvlees het kenmerk met één ster -het laagste segment wat betreft diervriendelijkheid- is afgegeven? Zo ja, waarom geeft u aan dat u constateert dat de sector voldoet aan het kenmerk van de Dierenbescherming?

3. Is het juist dat het kenmerk alleen gevoerd wordt op vlees dat op de Nederlandse markt verkocht wordt? Zo ja, hoeveel procent van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees wordt binnen Nederland geconsumeerd?

4. Hoeveel procent van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees draagt het “Beter Leven-kenmerk”?1Dierenbescherming, 25 augustus 2009, brief van de Dierenbescherming aan de minister van LNV, ‘Fout in beantwoording Kamervragen over promotiekalfsvlees’

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 17 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen die op 1 september jl. zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees (2009Z15435).

1 en 2
Is het waar, zoals de heer Dales uiteenzet in zijn brief van 25 augustus jl., dat in de beantwoording van mijn eerdere vragen over de promotie van dieronvriendelijk kalfsvlees (d.d. 16 juli jl.) een feitelijke fout staat bij het antwoord op vraag 6, waarin u stelt dat “de sector voldoet aan het “Beter Leven-kenmerk” van de Dierenbescherming”?

Is het waar dat het kenmerk van de Dierenbescherming niet aan de hele sector is afgegeven, maar slechts aan één producent van kalfsvlees het kenmerk met één ster - het laagste segment wat betreft diervriendelijkheid - is afgegeven? Zo ja, waarom antwoordt u dat u constateert dat de sector voldoet aan het kenmerk van de Dierenbescherming?

De directeur van de Dierenbescherming heeft mij op 25 augustus jl. inderdaad laten weten dat zij aan kalfsvlees van één producent in Nederland het “Beter Leven-kenmerk” met één ster heeft toegekend.

3
Is het waar dat het kenmerk alleen gevoerd wordt op vlees dat op de Nederlandse markt verkocht wordt? Zo ja, hoeveel procent van het in Nederland geproduceer¬de kalfsvlees wordt binnen Nederland geconsumeerd?

Ja, voor zover mij bekend, wordt het betreffende kenmerk alleen gevoerd op de Nederlandse markt. Naar schatting 12% van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees wordt binnen Nederland afgezet.

4
Hoeveel procent van het in Nederland geproduceerde kalfsvlees draagt het “Beter leven-kenmerk”?

De sector zal op korte termijn cijfers hierover publiceren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg