Kamer­vragen aan de minister van LNV over onver­doofd castreren van biggen


Indiendatum: jun. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en voedselkwaliteit over onverdoofd castreren van biggen

1. Kent u het ANP bericht 'Supers stoppen met verkoop vlees onverdoofde biggen' (1)?

2. Deelt u de mening van CBL dat het “niet meer van deze tijd is biggen zo te laten lijden”? Zo ja, welke conclusie wilt u daaraan verbinden voor wat betreft onverdoofde ingrepen zoals het vijlen van tanden, onverdoofd castreren, couperen van staarten, onverdoofd castreren van biggen, onthoornen van kalveren en kappen van snavels bij kuikens? Zo neen, waarom niet en waaraan wijt u het dat het bedrijfsleven in dat geval kennelijk hogere ethische normen aanlegt dan het kabinet?

3. Bent u bereid een totaalverbod af te kondigen op het onverdoofd castreren van biggen om een level-playingfield te creëren op de Nederlandse vleesmarkt na het positieve besluit van CBL?

4. Bent u bereid ook de overige onverdoofde ingrepen bij productiedieren op korte termijn te evalueren en met oplossingen te komen voor deze schrijnende vormen van ernstig en onnodig dierenleed waarvan het veroorzaken in strijd is met de geest en letter van de gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo ja, op welke termijn en wijze? Zo neen, waarom niet?

(1) ANP dd 13 juni 2007 http://www.planet.nl/planet/show/id=62967/contentid=851153/sc=ca0c9b

Indiendatum: jun. 2007
Antwoorddatum: 14 aug. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u de antwoorden toekomen op de vragen die zijn gesteld door het lid Thieme (PvdD) over het onverdoofd castreren van biggen.

1
Kent u het bericht 'Supers stoppen met verkoop vlees onverdoofde biggen'?

Ja.

2
Deelt u de mening van het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel (CBL) dat het “niet meer van deze tijd is biggen zo te laten lijden”? Zo ja, welke conclusie wilt u daaraan verbinden voor wat betreft onverdoofde ingrepen zoals het vijlen van tanden, onverdoofd castreren, couperen van staarten, onthoornen van kalveren en het kappen van snavels bij kuikens? Zo neen, waarom niet en waaraan wijt u het dat het bedrijfsleven in dit geval kennelijk hogere ethische normen aanlegt dan het kabinet?

Het castreren van mannelijke biggen voorkomt berengeur in varkensvlees, een voor consumenten zeer onaangename geur. Ik ben van mening dat het onverdoofd castreren van biggen een stressvolle en pijnlijke behandeling is die beëindigd moet worden. Zoals u weet loopt op dit moment een onderzoek naar het welzijnseffect van verdoofd castreren, de wijze van verdoven en de kosten die hiermee gemoeid zijn. Er is gekozen om meerdere vormen van verdoven te onderzoeken (van pijnstillers tot gasverdoving). Eveneens wordt bezien of andere pijnlijke, helaas nog noodzakelijke handelingen zoals staart couperen en tanden vijlen, eveneens onder deze verdoving meegenomen kunnen worden. Dit onder¬zoek is in februari j.l. gestart, de resultaten worden begin dit najaar verwacht.
Mijn streven is erop gericht om het aantal ingrepen aan dieren te verminderen.

3
Bent u bereid een totaalverbod af te kondigen op het onverdoofd castreren van biggen om een level-playingfield te creëren op de Nederlandse vleesmarkt na het positieve besluit van het CBL?

Ik wacht eerst de resultaten van eerdergenoemd onderzoek af.

4
Bent u bereid ook de overige onverdoofde ingrepen bij productiedieren op korte termijn te evalueren en met oplossingen te komen voor deze schrijnende vormen van ernstig en onnodig dierenleed, waarvan het veroorzaken in strijd is met de geest en letter van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren? Zo ja, op welke termijn en op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

Mijn beleid is erop gericht om ingrepen bij dieren te verminderen. Dat uit zich in het verbod op couperen van schapen staarten en verminderen van het aantal ingrepen bij zeugen per 1 januari 2008. Daarnaast heb ik een overgangstermijn van het verbod op ingrepen bij pluimvee toegestaan van 5 jaar onder de expliciete voorwaarde dat de sector met een plan van aanpak komt waarin duidelijk verwoord is op welke manier de ingrepen zijn te voorkomen.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van VROM over de toename van het gebruik van SF6-houdende installaties in de energiedistributienetten

Lees verder

Kamervragen aan de ministers van LNV en Justitie over het vernielen van 130 nesten op landgoed Twickel

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer