Kamer­vragen aan de minister van LNV over niet beant­woorde vragen


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over niet beantwoorde vragen.

1. Kunt u aangeven waarom de vragen 4 en 5, die het lid Thieme op 17-11-2009 stelde, naar aanleiding van de dood van een in beslag genomen kat, niet beantwoord zijn?

2. Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag of u de mening deelt dat de duur van het strafrechtelijk onderzoek rond de import van deze katten onacceptabel lang is (geweest)? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, kunt u dit toelichten?

3. Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag of u bereid bent maatregelen te treffen om processen rondom in beslag genomen dieren aanzienlijk te bespoedigen, om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich ooit nog voordoet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Vragen van 16-11-2009
https://www.partijvoordedieren.nl/content/view/148//Fractie/view/kamervragen/953

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 7 feb. 2010

Geachte Voorzitter,


Hierbij stuur ik u, mede namens de minister van Justitie, de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over niet beantwoorde vragen naar aanleiding van de dood van een in beslag genomen kat. Deze vragen werden mij toegestuurd op 21 januari 2010 (nummer 2010Z01174).


Vraag 1
Kunt u uiteenzetten waarom de vragen 4 en 5 in de vragenserie die het lid Thieme op 17 november 2009 stelde naar aanleiding van de dood van een in beslag genomen kat, niet beantwoord zijn?

Antwoord
De antwoorden zijn per abuis niet meegezonden. Hierna ontvangt u ze alsnog.


Vraag 2
Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag of u de mening deelt dat de duur van het strafrechtelijk onderzoek rond de import van deze katten onacceptabel lang is (geweest)? Zo ja, welke conclusies trekt u hieruit? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Antwoord
Het onderzoek duurt lang, maar niet onredelijk lang. Zoals ik in de beantwoording op eerdere Kamervragen (Aanhangsel II 2008/09, nr. 119) heb aangegeven, is er in het onderhavige geval sprake van een uniek en complex internationaal strafrechtelijk onderzoek, hetgeen de lange duur van het onderzoek verklaart.

Vraag 3
Kunt u alsnog antwoord geven op de vraag of u bereid bent maatregelen te treffen om processen rondom in beslag genomen dieren aanzienlijk te bespoedigen, om te voorkomen dat een dergelijke situatie zich ooit nog voordoet? Zo ja, op welke wijze en op welke termijn? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
De minister van Justitie is niet van mening dat strafrechtelijke onderzoeken waarbij levende dieren zijn betrokken, zonder reden dusdanig lang duren dat maatregelen om doorlooptijden te bekorten nodig zijn.MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VWS over dierlijke eiwitten en menselijke gezondheid

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over de politiek van minder vlees eten

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer