Kamer­vragen aan de minister van LNV over het niet openbaar maken van jacht­ge­gevens


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het niet openbaar maken van jachtgegevens

1. Is het waar dat provincie Gelderland weigert om gegevens over de zwijnenjacht op de Veluwe openbaar te maken1 ? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

2. Deelt u de mening dat een organisatie als de Faunabescherming juist inzicht zou moeten krijgen in gegevens ten aanzien van de jacht? Zo neen, waarom niet?

3. Hoe beoordeelt u het voornemen van de Faunabescherming om een vergelijking te maken tussen het jachtbeheer van grote terreinbeherende organisaties en particulieren?

4. Bent u bereid Gelderland te verzoeken de gegevens alsnog openbaar te maken om het onderzoek te faciliteren? Zo neen, bent u bereid eenzelfde onderzoek zelf op te starten?

1 http://www.gelderlander.nl/algemeen/dgbinnenland/6410741/Gelderland-is-bang-voor-jacht-op-jagers.ece

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 19 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u het antwoord op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over het niet openbaar maken van jachtgegevens. Deze vragen werden mij toegestuurd op 30 maart 2010, onder nummer 2010Z05598.

Vraag 1
Is het waar dat provincie Gelderland weigert om gegevens over de zwijnenjacht op de Veluwe openbaar te maken? Zo ja, hoe beoordeelt u dit?

Vraag 2
Deelt u de mening dat een organisatie als de Faunabescherming juist inzicht zou moeten krijgen in gegevens ten aanzien van de jacht? Zo nee, waarom niet?

Vraag 3
Hoe beoordeelt u het voornemen van de Faunabescherming om een vergelijking te maken tussen het jachtbeheer van grote terreinbeherende organisaties en particulieren?

Vraag 4
Bent u bereid Gelderland te verzoeken de gegevens alsnog openbaar te maken om het onderzoek te faciliteren? Zo nee, bent u bereid eenzelfde onderzoek zelf op te starten?

Antwoord vraag 1 t/m 4
Bestuursorganen zijn zelfstandig bevoegd om te beslissen op verzoeken op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Wanneer het verzoek wordt gedaan aan de Gedeputeerde Staten dan zijn de Gedeputeerde Staten bevoegd. Ik heb geen rol in de wijze waarop Gedeputeerde Staten uitvoering geven aan de Wob. Het is daarom niet aan mij om een oordeel te geven over de genomen beslissing of om te vragen de gegevens alsnog te openbaren. Het is ook niet aan mij om te oordelen over een voornemen van de Faunabescherming om onderzoek te doen.


MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Wij zijn tegen:

Interessant voor jou

Vragen over de effectiviteit van de regelgeving voor de bescherming van Antarctica

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over het niet dalen van het aantal damherten ondanks de toegestane jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer