Kamer­vragen aan de minister van LNV over het afschieten van herten op Terschelling (vervolg)


Indiendatum: mrt. 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het afschieten van herten op Terschelling (vervolg)

  1. Kent u het bericht ‘Twee overgebleven edelherten hebben alle vrijheid’ 1?
  2. Is het waar dat de overgebleven edelherten zes maanden niet bejaagd zullen worden?
  3. Kunt u aangeven waarom u het ethisch verantwoord acht een drachtige hinde nog medio maart te laten schieten?
  4. Bent u bereid in de komende zes maanden wetenschappelijk advies in te winnen naar de consequenties van edelherten op Terschelling op langere termijn, en bent u ook bereid de visie van prof. H. Olff daarin te betrekken dat edelherten in de duinen van de Waddeneilanden juist een verrijking kunnen betekenen voor de flora en fauna aldaar? Zo neen, waarom niet?

1 Leeuwarder Courant 15 maart 2009 http://www.leeuwardercourant.nl/nieuws/regio/article4483456.ece/Twee_overgebleven_edelherten_hebben_alle_vrijheid

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 1 apr. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij geef ik antwoord op vragen van het lid Thieme over het afschieten van herten op Terschelling.

1
Kent u het bericht ‘Twee overgebleven edelherten hebben alle vrijheid’?

Ja.

2 en 3
Is het waar dat de overgebleven edelherten zes maanden niet bejaagd zullen worden?
Kunt u uiteenzetten waarom u het ethisch verantwoord acht een drachtige hinde nog medio maart te laten schieten?

De handhavingsactie is enkele maanden opgeschort vanwege het broedseizoen en de drachtigheid van de hindes. Tot medio maart vond ik afschot verantwoord.

4
Bent u bereid in de komende zes maanden wetenschappelijk advies in te winnen naar de consequenties van edelherten op Terschelling op langere termijn, en bent u bereid de visie van prof. H. Olff daarin te betrekken dat edelherten in de duinen van de Waddeneilanden juist een verrijking kunnen betekenen voor de flora en fauna aldaar? Zo nee, waarom niet?

Nee, de edelherten horen niet in het ecosysteem van Terschelling. Zie verder mijn brieven van 4 en 9 februari 2009 (Kamerstuk 2008-2009, 29446, nr. 62 en 29446, nr. 64).

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg