Kamer­vragen aan de minister van LNV over fraude met Belgisch kippen­vlees


Indiendatum: sep. 2008

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over fraude met Belgisch kippenvlees

 1. Kent u het bericht “Gigantische fraude met Belgisch kippenvlees 1” ?
 2. Hoe beoordeelt u het bericht dat het bedorven kippenvlees mogelijk afkomstig is van overschotten uit de dioxinecrisis en inmiddels verwerkt zou zijn tot diervoer?
 3. Kunt u uitsluiten dat dit diervoer direct of indirect in het Nederlandse voedselkanaal terecht zou kunnen komen? Zo ja, hoe zeker bent u daarvan? Zo neen, waarom niet?
 4. Kunt u uitsluiten dat dergelijke bevroren voorraden in Nederland opgeslagen zijn? Zo ja, hoe zeker bent u daarvan? Zo neen, waarom niet?
 5. Kunt u aangeven wat de bewaartermijn is voor bevroren vlees die geschikt geacht wordt voor menselijke consumptie?

(1) De Tijd 09-09-2008, http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/Gigantische_fraude_met_Belgisch_kippenvlees.8019393-433.art

Indiendatum: sep. 2008
Antwoorddatum: 2 okt. 2008

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over fraude met Belgisch kippenvlees.

 1. Kent u het bericht “Gigantische fraude met Belgisch kippenvlees”?1

  Ja.
 2. Hoe beoordeelt u het bericht dat het bedorven kippenvlees mogelijk afkomstig is van overschotten uit de dioxinecrisis en inmiddels verwerkt is tot diervoer?

  De Nederlandse autoriteiten zijn en blijven alert op deze berichtgeving en zijn geïnformeerd middels het zogenaamde “Rapid Alert”-systeem vanuit Brussel. Tot op heden is geen melding gemaakt van een Nederlandse connectie.
 3. Kunt u uitsluiten dat dit diervoer direct of indirect in het Nederlandse voedselkanaal terecht zou kunnen komen? Zo ja, hoe zeker bent u daarvan? Zo neen, waarom niet?

  Volledig uitsluiten is onmogelijk, maar de kans is zeer gering. Diervoeders gemaakt van pluimveevlees (verwerkte dierlijke eiwitten) mogen in Europa niet gebruikt worden voor de vervoedering aan landbouwhuisdieren. De import van dierlijke eiwitten is niet zonder meer toegestaan.
 4. Kunt u uitsluiten dat dergelijke bevroren voorraden in Nederland opgeslagen zijn?
  Zo ja, hoe zeker bent u daarvan? Zo neen, waarom niet?

  De in Nederland opgeslagen voorraden uit de dioxinecrisis zijn destijds getraceerd, onder toezicht geplaatst en vervolgens uitgesloten van het EG-intraverkeer (geblokkeerd). Ook hierbij kan niet volledig worden uitgesloten dat een enkele geblokkeerde partij nog opgeslagen ligt in Nederland hoewel de kans hierop als klein moet worden ingeschat.
 5. Kunt u aangeven wat de bewaartermijn is voor bevroren vlees dat geschikt geacht wordt voor menselijke consumptie?

  Er zijn geen bewaartermijnen voor bevroren vlees voorgeschreven. Deze worden door de ondernemer vastgesteld. Dit vormt een onderdeel van het voedselveiligheidssysteem van het bedrijf en is afhankelijk van het productieproces en de vleessoort. Een eenduidige bewaartermijn is mede daarom niet vast te stellen.

  DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
  VOEDSELKWALITEIT,
  G. Verburg

1 De Tijd, 9 september 2008
http://www.tijd.be/nieuws/ondernemingen_financien/gigantische_fraude_met_Belgisch_kippenvlees.8019393-433.art