Kamer­vragen aan de minister van LNV over enting tegen blauwtong.


Indiendatum: aug. 2009

1. Kent u het bericht 'Duits onderzoek naar de bijwerkingen enting blauwtong'1?

2. Klopt het dat ook in Nederland de dood van koeien in verband is gebracht met de enting tegen blauwtong?2

3. Zijn de berichten over het overlijden van koeien na vaccinatie tegen blauwtong voor u aanleiding geweest tot het instellen van nader onderzoek naar mogelijke bijwerking van de vaccinaties? Zo ja, op welke wijze heeft u onderzoek in gang gezet en wanneer zijn de resultaten van dat onderzoek te verwachten? Zo neen, waarom niet?

4. Bent u bereid samen te werken met Duitse onderzoekers om klaarheid te krijgen over mogelijke bijwerkingen van het blauwtongvaccin? Zo ja, op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

5. Bent u van mening dat de toelatingsprocedures voor nieuwe vaccins voldoende zorgvuldig zijn? Zo ja, op welke wetenschappelijke informatie baseert u deze mening? Zo neen, waarom niet?

1www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html
2www.leeuwardercourant.nl/nieuws/economie/ecoregio/article4956325.ece/Onrust_na_dood_gevaccineerde_koeien

Indiendatum: aug. 2009
Antwoorddatum: 1 sep. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de Kamervragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over enting tegen blauwtong (2009Z14746).

1
Kent u het bericht “Duits onderzoek naar de bijwerkingen enting blauwtong”1?

Ja.

2
Is het waar dat ook in Nederland de dood van koeien in verband is gebracht met de enting tegen blauwtong?2

Ja.

3
Zijn de berichten over het overlijden van koeien na vaccinatie tegen blauwtong voor u aanleiding geweest tot het instellen van nader onderzoek naar mogelijke bijwerking van de vaccinaties? Zo ja, op welke wijze heeft u onderzoek in gang gezet en wanneer zijn de resultaten van dat onderzoek te verwachten? Zo nee, waarom niet?

Alle meldingen over bijwerkingen van het blauwtongvaccin worden in Nederland door het Bureau Diergeneesmiddelen geregistreerd en beoordeeld.

Vaccinaties kunnen altijd tot (vermoedens van) bijwerkingen leiden. Het aantal en type meldingen in Nederland en andere Europese landen geeft geen aanleiding te twijfelen aan de algemene veiligheid en effectiviteit van de blauwtongvaccins. Zo heeft ook de European Medicines Agency (EMEA) na een uitgebreid Europees onderzoek de conclusie getrokken dat de blauwtongvaccins veilig zijn en dat bijwerkingen zeer zeldzaam en meestal niet ernstig zijn.

Het door u genoemde individuele geval in Friesland werd meteen onderzocht door een team van experts van de Gezondheidsdienst voor Dieren, de vaccinproducent Merial en de bedrijfsdierenarts. Deze experts concluderen dat vaccinatie tegen blauwtong niet de oorzaak is geweest van de sterfte van koeien op het bedrijf in kwestie.

4
Bent u bereid samen te werken met Duitse onderzoekers om klaarheid te krijgen over mogelijke bijwerkingen van het blauwtongvaccin? Zo ja, op welke wijze?
Zo nee, waarom niet?

Ja, als samenwerking vanuit Duitsland gezocht wordt, zouden Nederlandse onderzoekers een waardevolle bijdrage kunnen leveren.

5
Bent u van mening dat de toelatingsprocedures voor nieuwe vaccins voldoende zorgvuldig zijn? Zo ja, op welke wetenschappelijke informatie baseert u deze mening? Zo nee, waarom niet?

Ja. Een toelating wordt verleend indien middels erkend wetenschappelijk onderzoek kan worden aangetoond dat het vaccin de gestelde werking bezit en niet schadelijk is voor de gezondheid van mens, dier en milieu.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

1AgriHolland, 12 augustus 2009, www.agriholland.nl/nieuws/artikel.html
2Leeuwarder Courant, 22 juli 2009, www.leeuwardercourant.nl/nieuws/economie/ecoregio/article4956325.ece/Onrust_na dood_gevaccineerde_koeien

Interessant voor jou

Kamervragen aan de ministers van LNV en van VWS over tekort Q-koortsvaccin.

Lees verder

Kamervragen aan de minister van Ontwikkelingssamenwerking en VROM over Indonesische smogwolk.

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer