Kamer­vragen aan de minister van LNV over een privéfeestje van de minister bij Kasteel Groe­neveld


Indiendatum: sep. 2007

Vragen van het lid Thieme van de Partij voor de Dieren aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een privéfeestje van de minister bij Kasteel Groeneveld

1. Kent u het bericht 'Onderzoek naar privéfeestje minister bij Groeneveld' (1)?

2. Is het waar dat u op 1 september delen van Kasteel Groeneveld heeft gehuurd ter gelegenheid van een privéfeest en dat Kasteel Groeneveld eigendom is van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

3. Is het waar dat bij verhuur van delen van Kasteel Groeneveld als voorwaarde geldt dat de activiteit moet passen binnen de doelstellingen van Kasteel Groeneveld en/of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zoals gemeld op de website van Kasteel Groeneveld?

4. Kunt u aangeven op welke wijze het vieren van een privéfeest overeenkomt met de doelstellingen van Kasteel Groeneveld en/of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit? Geldt dat voor elke burger die daar een privéfeest zou willen vieren op dezelfde locatie en kan dat onder gelijke voorwaarden?

5. Kunt u aangeven welke gebouwen en faciliteiten van Kasteel Groeneveld en/of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit u heeft gehuurd en tegen welke bedragen?

6. Geldt voor elk van de ingehuurde diensten/gebouwen/faciliteiten dat die voor elke willekeurige derde onder gelijke voorwaarden beschikbaar is? Geldt dat ook voor het plaatsen van een tent?

7. Kunt u aangeven of het vieren van een privéfeest op Kasteel Groeneveld past binnen het bestemmingsplan van het Kasteel Groeneveld?

8. Deelt u de mening dat het correct is dat de gemeente Baarn daarnaar een onderzoek instelt?

9. Kunt u aangeven op welke wijze de verwarring over toestemming in relatie tot het vigerende bestemmingsplan is ontstaan en hoe deze voorkomen had kunnen worden?

10. Acht u het achteraf een gelukkige keuze om een privéfeest te organiseren op een locatie waar het vigerende bestemmingsplan en/of de doelstellingen van het ministerie mee op gespannen voet zouden kunnen staan of waaruit de indruk van een voorkeursbehandeling zou kunnen ontstaan? Zo neen, waarom niet?

(1) Gooi- en Eemlander, 12 september 2007 http://www.gooieneemlander.nl/nieuws/regionaal/eemland/article2414912.ece?secId=654

Indiendatum: sep. 2007
Antwoorddatum: 5 okt. 2007

Geachte Voorzitter,

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Thieme (PvdD) over een privé-feestje van mij bij Kasteel Groeneveld.

1
Kent u het bericht ‘Onderzoek naar privé-feestje minister bij Groeneveld’?

Ja.

2
Is het waar dat u op 1 september delen van Kasteel Groeneveld heeft gehuurd ter gelegenheid van een privé-feest en dat Kasteel Groeneveld eigendom is van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

Ja.

3
Is het waar dat bij verhuur van delen van Kasteel Groeneveld als voorwaarde geldt dat de activiteit moet passen binnen de doelstellingen van Kasteel Groeneveld en/of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, zoals gemeld op de website van Kasteel Groeneveld?

Ja.

4
Kunt u aangeven op welke wijze het vieren van een privé-feest overeenkomt met de doelstellingen van Kasteel Groeneveld en/of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit?

Geldt dat voor elke burger die daar een privé-feest zou willen vieren op dezelfde locatie en kan dat onder gelijke voorwaarden?

De betrokkenheid en verantwoordelijkheden van veel van de door mij uitgenodigde gasten met betrekking tot platteland, landbouw, landschap en natuur hebben geleid tot een positieve toetsing door de directie van Kasteel Groeneveld op mijn verzoek tot het houden van dit feest.
Het privé-karakter van dit feest is gelegen in de aanleiding, mijn 50e verjaardag, en heeft voorts betrekking op het feit dat de locatiekosten en de cateringkosten van dit feest voor mijn privé-rekening zijn. Door toetsing aan zijn doelstelling beoordeelt Kasteel Groeneveld verzoeken van burgers die daar een feest willen vieren onder gelijke voorwaarden.

5
Kunt u aangeven welke gebouwen en faciliteiten van Kasteel Groeneveld en/of het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit u heeft gehuurd en tegen welke bedragen?

Kasteel Groeneveld heeft op mijn kosten een tent en inrichting gehuurd en geplaatst.

6
Geldt voor elk van de ingehuurde diensten/gebouwen/faciliteiten dat die voor elke willekeurige derde onder gelijke voorwaarden beschikbaar is? Geldt dat ook voor het plaatsen van een tent?

Ja.

7
Kunt u aangeven of het vieren van een privé-feest op Kasteel Groeneveld past binnen het bestemmingsplan van de gemeente Baarn?

Zulks is ter beoordeling aan de gemeente Baarn.

8
Deelt u de mening dat het correct is dat de gemeente Baarn daarnaar een onderzoek instelt?

Het is niet aan mij een oordeel te geven over gemeentelijke onderzoeken,

9
Kunt u aangeven op welke wijze de verwarring over toestemming in relatie tot het vigerende bestemmingsplan is ontstaan en hoe deze voorkomen had kunnen worden?

Nee.

10
Acht u het achteraf een gelukkige keuze om een privé-feest te organiseren op een locatie waar het vigerende bestemmingsplan en/of de doelstellingen van het ministerie mee op gespannen voet zouden kunnen staan of waaruit de indruk van een voorkeursbehandeling zou kunnen ontstaan? Zo, neen, waarom niet?

Nee, ik ben van mening dat ik in alle opzichten zorgvuldig heb gehandeld.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer