Kamer­vragen aan de minister van LNV over een handels­verbod voor de blauw­vin­tonijn


Indiendatum: jan. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) voor de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over een handelsverbod voor de blauwvintonijn

1. Bent u op de hoogte van het bericht dat Italië inmiddels voorstander is van het plaatsen van de blauwvintonijn op bijlage I van CITES1 , wat zou betekenen dat de handel in blauwvintonijn in principe verboden wordt?

2. Klopt het dat binnen de EU nu alleen Spanje nog tegen een plaatsing van blauvintonijn op bijlage I van CITES is? Zo ja, volgt er dan een positief afgestemd EU-standpunt en op welke termijn wordt dat standpunt verwacht? Zo neen, hoe zit het dan?

3. Kunt u aangeven welke inzet de Kamer van u mag verwachten om uw Spaanse ambtgenoot te overtuigen van de noodzaak de blauwvintonijn op te nemen in bijlage I van CITES?

4. Hoe beoordeelt u het meningsverschil tussen Eurocommissaris Dimas, verantwoordelijk voor het dossier biodiversiteit, en Eurocommissaris Borg van Visserij over de bescherming van de blauwvintonijn?

5. Kunt u aangeven op welke wetenschappelijke cijfers ICCAT zich heeft gebaseerd bij haar beslissing om vangst op de blauwvintonijn te blijven toestaan?

6. Welke mogelijkheden ziet u, naast een mogelijke EU-inzet voor bescherming van de blauwvintonijn in CITES-verband, voor een Europees handelsverbod in blauwvintonijn op korte termijn? Bent u bereid zich sterk te maken voor een dergelijk verbod? Zo neen, waarom niet?


1 http://www.ft.com/cms/s/0/74e49540-0a95-11df-b35f-00144feabdc0.html

Indiendatum: jan. 2010
Antwoorddatum: 14 feb. 2010

Geachte Voorzitter,


Hierbij stuur ik u mijn antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over een handelsverbod voor de blauwvintonijn. (Ingezonden 1 februari 2010)

Vraag 1
Bent u op de hoogte van het bericht dat Italië inmiddels voorstander is van het plaatsen van de blauwvintonijn op bijlage I van Convention on International Trade in Endangered Species (CITES)1, wat zou betekenen dat de handel in blauwvintonijn in principe verboden wordt?

Antwoord
Ik heb het artikel in de Financial Times gelezen. Italië heeft na het verschijnen van het artikel in EU-verband aangegeven nog geen definitieve positie ingenomen te hebben.

Vraag 2
Is het waar dat binnen de EU nu alleen Spanje nog tegen een plaatsing van blauwvintonijn op bijlage I van CITES is? Zo ja, volgt er dan een positief afgestemd EU-standpunt? Op welke termijn wordt dat standpunt verwacht? Zo nee, hoe zit het dan?

Antwoord
Nee. Verschillende landen hebben aangegeven tegen het voorstel te zijn, danwel nog geen definitief standpunt te hebben. Een afgestemd standpunt is begin maart te verwachten.

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten welke inzet de Kamer van u mag verwachten om uw Spaanse ambtgenoot te overtuigen van de noodzaak de blauwvintonijn op te nemen in bijlage I van CITES?

Antwoord
Nederland zet zich in EU-verband in om de lidstaten te overtuigen dat het voorstel om blauwvintonijn op bijlage I van CITES te plaatsen, steun verdient. De EU zal tijdens de bijeenkomst van de Conferentie der Partijen van CITES immers als blok stemmen.

Vraag 4
Hoe beoordeelt u het meningsverschil tussen Eurocommissaris Dimas, verantwoordelijk voor het dossier biodiversiteit, en Eurocommissaris Borg van Visserij over de bescherming van de blauwvintonijn?

Antwoord
De Europese Commissie heeft aangegeven dat de nieuwe Commissie hierover een standpunt zal innemen.

Vraag 5
Kunt u toelichten op welke wetenschappelijke cijfers International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT) zich heeft gebaseerd bij haar beslissing om vangst op de blauwvintonijn te blijven toestaan?

Antwoord
De besluitvorming van ICCAT over aanpassing van het meerjarenherstelplan voor blauwvintonijn is gebaseerd op cijfers van het wetenschappelijk comité van ICCAT. Voor blauwvintonijn wordt door dit wetenschappelijk comité elke twee jaar een bestandschatting gedaan. De laatste bestandschatting dateert uit 2008. Dit jaar zal er weer een bestandschatting worden uitgevoerd.

Vraag 6
Welke mogelijkheden ziet u, naast een mogelijke EU-inzet voor bescherming van de blauwvintonijn in CITES-verband, voor een Europees handelsverbod in blauwvintonijn op korte termijn? Bent u bereid zich sterk te maken voor een dergelijk verbod? Zo nee, waarom niet?

Antwoord
Het CITES-verdrag regelt de internationale handel in bedreigde dieren en planten. De plaats voor een handelsverbod van internationaal met uitsterven bedreigde diersoorten is opname in de bijlagen van CITES. Het is zeer onwaarschijnlijk dat een EU-handelsverbod aan de internationale rechtsregels voldoet.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

1 http://www.ft.com/cms/s/0/74e49540-0a95-11df-b35f-00144feabdc0.html

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over in beslag genomen honden

Lees verder

Kamervragen aan de minister van VW en van LNV over het verstoffen van een verkeersveiligheidrapport

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer