Kamer­vragen aan de minister van LNV over de verkoop van paas­kuikens


Indiendatum: mrt. 2009

Kamervragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verkoop van paaskuikens

1. Wat is uw mening over het feit dat een Nederlandse dierenwinkel pasgeboren ‘paaskuikens’ voor vijf euro te koop aanbiedt als speelgoed en decoratie voor de paasdagen*?

2. Kunt u aangeven hoeveel dierenwinkels de afgelopen vijf jaar kuikens hebben verkocht rond de paasdagen en om welke aantallen het hierbij ging?

3. Wat is uw verwachting van de gemiddelde levensduur van deze kuikens en hoe beoordeelt u dit?

4. Deelt u de mening dat verkoop van jonge kuikens in het kader van de feestdagen uitsluitend zal leiden tot ondoordachte impulsaankopen? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot uw beleid ten aanzien van het afremmen van impulsaankopen van gezelschapsdieren? Zo neen, kunt u dit toelichten?

5. Wat is uw oordeel over prijsacties en andere aanbiedingen met dieren, zoals het gratis aanbieden van een konijn bij aanschaf van een konijnenhok?

6. Bent u bereid een verbod in te stellen op de verkoop van (jonge) dieren voor evenementen en feestdagen? Zo neen, kunt u dit toelichten?

* http://www.ad.nl/rotterdam/stad/3103639/Heisa_om_verkoop_paaskuikens.html

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 23 apr. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de verkoop van paaskuikens.

1, 2, 3, 4, 5 en 6

Wat is uw mening over het feit dat een Nederlandse dierenwinkel pasgeboren ‘paaskuikens’ voor vijf euro te koop aanbiedt als speelgoed en decoratie voor de paasdagen? 1)

Kunt u uiteenzetten hoeveel dierenwinkels de afgelopen vijf jaar kuikens hebben verkocht rond de paasdagen en om welke aantallen het hierbij ging?

Wat is uw verwachting van de gemiddelde levensduur van deze kuikens en hoe beoordeelt u dit?

Deelt u de mening dat verkoop van jonge kuikens in het kader van de feestdagen uitsluitend zal leiden tot ondoordachte impulsaankopen? Zo ja, hoe verhoudt dit zich tot uw beleid ten aanzien van het afremmen van impulsaankopen van gezelschapsdieren? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Wat is uw oordeel over prijsacties en andere aanbiedingen met dieren, zoals het gratis aanbieden van een konijn bij aanschaf van een konijnenhok?

Bent u bereid een verbod in te stellen op de verkoop van (jonge) dieren voor evenementen en feestdagen? Zo nee, kunt u dit toelichten?

Een dierenwinkel mag dieren ter verkoop aanbieden, onafhankelijk van de periode van het jaar. Mits bij verkoop de algemene normen omtrent dierenwelzijn worden gewaar­borgd en voldoende voorlichting wordt gegeven over de verzorging van de betrokken dieren, zie ik geen reden om dergelijke verkoop te verbieden, al dan niet rondom evenementen of feestdagen.

De verkoper heeft echter ook een verantwoordelijkheid om mogelijke kopers te wijzen op de zorgen die een dier behoeft en ze te behoeden voor impulsaankopen. De verkoop van dieren onder mom van “speelgoed” of “decoratie” strookt hier mijns inziens zeker niet mee.

Er zijn geen cijfers bekend over de verkoop van kuikens rond de Paasdagen. Navraag bij de brancheorganisatie leerde echter dat deze verkoop zeker geen wijd verbreide praktijk is en niet exemplarisch is voor de gemiddelde dierenspeciaalzaak.

Het gratis aanbieden van een konijn bij aanschaf van een konijnenhok is strikt gezien niet verboden, maar strookt niet met de intentie van de regelgeving volgens de Gezondheids- en Welzijnswet Dieren. Voor zowel de kuikens als de konijnen geldt dat ook een dergelijke verwerving niet in overeenstemming is met mijn opvatting over de zorgvuldigheid waarmee aanschaf van huisdieren gepaard hoort te gaan.

Het geven van goede voorlichting is onderdeel van het certificeringsysteem dat momenteel ontwikkeld wordt voor onder meer de dierenspeciaalzaken.

De koper heeft bij de aanschaf van een gezelschapsdier de verantwoordelijkheid zich vooraf goed te informeren over de specifieke behoeftes van het dier en hij dient daarbij de consequenties van het houden van dat dier te overzien. Om kopers en houders van gezelschapsdieren de helpende hand te bieden wat betreft betrouwbare en deskundige informatie, heb ik samen met andere organisaties het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) opgericht. Het LICG zet zich onder het motto “Houden van dieren met verstand” in om mensen bewust te maken van het feit dat men niet lichtvaardig een dier moet aanschaffen en dat aan het houden van een dier onlosmakelijk consequenties zijn verbonden. Specifiek voor wat betreft het houden van kippen verwijs ik daarnaast naar de website van het Landelijk Kennisnetwerk Levende Have www.levendehave.nl.

De levensduur van kippen is sterk afhankelijk van het ras. Het is dan ook niet mogelijk een voorspelling te doen omtrent de levensduur van deze specifieke kuikens maar bij een goede verzorging en gezondheid kan een kuiken opgroeien tot een kip van minstens 3 jaar oud.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg


1) AD, 26 maart 2009

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer