Kamer­vragen aan de minister van LNV over de verkoop van te jonge konijnen


Indiendatum: mrt. 2009

Kamervragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de verkoop van te jonge konijnen

  1. Kent u het bericht ‘Konijn Snuitje door darmklachten geveld’ 1?
  2. Kunt u toelichten waarom konijnen volgens artikel 3, lid 1 van het Besluit scheiden van dieren vanaf een leeftijd van vier weken van hun moeder mogen worden gescheiden en kunnen worden verkocht, terwijl zij tot een leeftijd van zes weken afhankelijk zijn van moedermelk?
  3. Op welke wijze kunt u het welzijn van jonge konijnen garanderen wanneer zij met een leeftijd van vier weken worden verkocht?
  4. Bent u bereid het Besluit scheiden van dieren zodanig aan te passen dat konijnen in ieder geval niet voor een leeftijd van zeven weken mogen worden gescheiden van hun moeder? Zo neen, waarom niet?

1http://www.destentor.nl/regio/zwolle/4714011/Konijn-Snuitje-door-darmklachten-geveld.ece?startshow=null&startSlide=null

Indiendatum: mrt. 2009
Antwoorddatum: 5 mei 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over de verkoop van jonge konijnen.

1. Kent u het bericht ‘Konijn Snuitje door darmklachten geveld’?

Ja.

2. Kunt u toelichten waarom konijnen volgens artikel 3, lid 1 van het Besluit scheiden van dieren vanaf een leeftijd van vier weken van hun moeder mogen worden gescheiden en kunnen worden verkocht, terwijl zij tot een leeftijd van zes weken afhankelijk zijn van moedermelk?

De termijnen die zijn opgenomen in het Besluit Scheiden van dieren zijn gebaseerd op de aanbevelingen van de in de nota van toelichting bij het besluit genoemde deskundigen.

3. Op welke wijze kunt u het welzijn van jonge konijnen garanderen wanneer zij met een leeftijd van vier weken worden verkocht?

Het welzijn van dieren is in eerste instantie een verantwoordelijkheid van de houder. De handelaar moet niet alleen voldoen aan het Besluit Scheiden van dieren, maar ook vaststellen of het dier in staat is om gespeend te worden en verantwoord op te groeien.

De koper kan zich goed informeren door bijvoorbeeld kennis te nemen van de informatie die het Landelijk Informatie Centrum Gezelschapsdieren beschikbaar stelt.

4. Bent u bereid het Besluit scheiden van dieren zodanig aan te passen dat konijnen in ieder geval niet voor een leeftijd van zeven weken mogen worden gescheiden van hun moeder? Zo nee, waarom niet?

Het Besluit Scheiden van dieren wordt meegenomen bij het ontwikkelen van de uitvoeringsregelgeving onder het wetsvoorstel dieren.

De minimumleeftijd waarop dieren gescheiden mogen worden van het ouderdier zal hierbij bezien worden.DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,G. Verburg

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer