Kamer­vragen aan de minister van LNV over de 25 verwaar­loosde shet­landpony's


Indiendatum: mrt. 2010

Vragen van het lid Ouwehand (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over de 25 verwaarloosde shetlandpony’s

1. Kent u het bericht ‘Verwaarloosde pony’s aangetroffen’1?

2. Is het waar dat er drie pony’s al een week dood liggen in het weiland?

3. Kunt u aangeven hoeveel pony’s er in totaal gehouden worden en in welke gezondheidstoestand de pony’s verkeren?

4. Is het waar dat de eigenaar van de pony’s meerdere malen door de LID is gewaarschuwd? Zo ja, kunt u aangeven welke acties de LID heeft ondernomen2 ?

5. Kunt u aangeven waarom het mogelijk is dat, ondanks het toezicht van de LID, drie pony’s zijn gestorven?

6. Deelt u de mening dat toezicht in het algemeen tekort schiet?

7. Kunt u aangeven hoe het mogelijk is dat een dergelijke ernstige verwaarlozing kan plaatsvinden terwijl het gebied onder toezicht staat van Staatsbosbeheer?

8. Kunt u aangeven welke acties tegen de eigenaar van de pony’s zijn of worden ondernomen?

9. Kunt u aangeven of de eigenaar nog steeds de zorg over de levende pony’s heeft? Zo ja, kunt u aangeven of er extra toezicht op de eigenaar wordt gehouden?

1 http://www.telegraaf.nl/binnenland/6310461/__Verwaarloosde_pony_s_aangetroffen__.html
2 http://www.rtvnoord.nl/nieuws/nieuws.asp?pid=89985

Indiendatum: mrt. 2010
Antwoorddatum: 21 apr. 2010

Geachte Voorzitter,

Vragen van het lid Ouwehand (PvdD) over 25 verwaarloosde Shetlandpony’s (ingezonden 19 maart 2010).

Vraag 1
Kent u het bericht “Verwaarloosde pony’s aangetroffen”?

Antwoord
Ja.

Vraag 2
Is het waar dat er drie pony’s al een week dood liggen in het weiland?

Antwoord
Naar aanleiding van een vooronderzoek en daaropvolgende melding van de politie, is er op 19 maart onder leiding van de politie een controle uitgevoerd door de Algemene Inspectiedienst en een dierenarts van de Voedsel en Waren Autoriteit. Hierbij zijn 13 kadavers aangetroffen. Het waren kadavers van pony’s, die ver­spreid over een langere periode waren gestorven.

Vraag 3
Kunt u uiteenzetten hoeveel pony’s er in totaal gehouden worden in dit natuur­gebied en in welke gezondheidstoestand de pony’s verkeren?

Antwoord
In het gebied worden nog 87 pony’s gehouden. Tijdens de controle is vastgesteld, dat er met betrekking tot deze dieren op korte termijn geen welzijnsproblemen zijn te verwachten.

Vraag 4
Is het waar dat de eigenaar van de pony’s meerdere malen door de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID) is gewaarschuwd? Zo ja, kunt u toe­lichten welke acties de LID heeft ondernomen? 2)

Antwoord
De LID was in de betreffende zaak op hetzelfde moment op de hoogte als de AID. In onderling overleg tussen LID en AID is besloten dat de politie en AID de zaak zouden oppakken.

Nadat de politie de zaak reeds in behandeling had genomen, is nog een melding ontvangen bij de LID op 22 maart en deze is ter aanvulling verstuurd aan de politie. Over deze eigenaar heeft de LID eerder meldingen ontvangen. Naar aanleiding hiervan is in 2008 is eenmaal door de LID proces-verbaal opgemaakt en is er controle en contact geweest. In 2009 gaf de situatie ter plaatse geen aanleiding tot het instellen van een strafrechtelijk onderzoek. De meldingen hadden betrekking op het verzorgen van de hoeven van pony’s.

Vraag 5
Kunt u uiteenzetten waardoor het mogelijk is dat, ondanks het toezicht van de LID, drie pony’s zijn gestorven?

Antwoord
Van toezicht van de LID was in dit geval geen sprake. De houder wijt de sterfte van de pony’s aan de langdurige winter.

Vraag 6
Deelt u de mening dat toezicht in het algemeen tekort schiet?

Antwoord
Nee. Er komt jaarlijks een zeer groot aantal meldingen binnen met betrekking tot dierverwaarlozing. De doelstelling is hierbij altijd om deze zo snel en effectief mogelijk aan te pakken.

Vraag 7
Kunt u uiteenzetten hoe het mogelijk is dat dergelijke ernstige verwaarlozing kan plaatsvinden terwijl het gebied onder toezicht staat van Staatsbosbeheer?

Vraag 8
Kunt u uiteenzetten welke acties tegen de eigenaar van de pony’s zijn of worden ondernomen?

Vraag 9
Kunt u uiteenzetten of de eigenaar nog steeds de zorg over de levende pony’s heeft? Zo ja, kunt u toelichten of er extra toezicht op de eigenaar wordt gehouden?

Antwoord vraag 7 t/m 9
Staatsbosbeheer is eigenaar van de natuurgebieden maar is geen eigenaar van de dieren. Deze pony’s zijn gehouden dieren en de eigenaar heeft daarom een zorg­plicht. Staatsbosbeheer heeft met de eigenaar van de pony’s afspraken gemaakt over de verzorging van de pony’s zoals dat wordt gedaan met de eigenaren van alle gehouden dieren in terreinen van Staatsbosbeheer. De politie heeft samen met de AID een proces verbaal opgemaakt. De AID heeft met de eigenaar van de pony’s verder afspraken gemaakt over de verzorging van de dieren, het ruimen van de kadavers en een beheerplan voor de komende winter. Er zal een hercontrole plaatsvinden op de gemaakte afspraken.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN

VOEDSELKWALITEIT,

G. Verburg

Interessant voor jou

Kamervragen aan de minister van LNV over dat Nederland 18,4 miljoen aan Brussel moet terugbetalen vanwege fouten in de controle en registratie

Lees verder

Kamervragen aan de minister van LNV over een toename in het aantal vossen ondanks het toestaan van jacht

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer