Kamer­vragen aan de minister van LNV over controle op veetrans­porten


Indiendatum: mei 2009

Vragen van het lid Thieme (Partij voor de Dieren) aan de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over controle op veetransporten

  1. Kent u de berichten ‘Eentiende vervoerders negeert regels’1 en ‘Stalkeuring terug voor varkensexportplaatsen’2?
  2. Hoe beoordeelt u de conclusie van de heer Vingerling dat tot 10% van de veetransporteurs alle regels aan zijn laars lapt, de dieren geen rust, water en voer geeft of deze vervoert naar bestemmingen die helemaal niet zijn toegestaan?
  3. Welke maatregelen bent u voornemens hiertegen te treffen?
  4. Hoe beoordeelt u de constatering van WUR-onderzoeker Baltussen dat het kwaliteitssysteem van de transportsector zelf zorgt voor een bodem in de markt en dat de overheid moet controleren en sanctioneren?
  5. Bent u bereid met onmiddellijke ingang de klepcontrole te herintroduceren en overige controle en handhaving te intensiveren? Zo neen, waarom niet?
  6. Bent u bereid deze vragen nog deze maand te beantwoorden, gezien de ernst en onaanvaardbaarheid van de genoemde situatie?

1 http://www.agd.nl/1076938/Nieuws/Artikel/Eentiende-vervoerders-negeert-regels.htm
2 http://www.agd.nl/1076988/Nieuws/Artikel/Stalkeuring-terug-voor-varkensexportplaatsen.htm

Indiendatum: mei 2009
Antwoorddatum: 15 jun. 2009

Geachte Voorzitter,

Hierbij stuur ik u de antwoorden op de vragen inzake controle op veetransporten van het lid Thieme (PvdD).

1
Kent u de berichten ‘Eentiende vervoerders negeert regels’ 1) en ‘Stalkeuring terug voor varkensexportplaatsen’ 2)

Ja.

2
Hoe beoordeelt u de conclusie van de heer Vingerling dat tot 10% van de veetransporten alle regels aan zijn laars lapt, de dieren geen rust, water en voer geeft of deze vervoert naar bestemmingen die helemaal niet zijn toegestaan? Welke maatregelen bent u voornemens hiertegen te treffen?

Ten algemene geldt dat er altijd mensen zullen zijn die zich niet houden aan regelgeving. Of en zo ja hoeveel transporteurs zich daadwerkelijk niet houden aan de regelgeving blijft gissen. De 5-10% die de heer Vingerling noemt, zijn gebaseerd op veronderstellingen. Daar waar overtredingen geconstateerd worden, worden er maatregelen genomen. Welke maatregelen genomen kunnen worden heb ik vermeld in mijn brief van 15 april 2009
(TK, 26 991 nr. 250).

3
Hoe beoordeelt u de constatering van WUR-onderzoeker Baltussen dat het kwaliteits¬systeem van de transportsector zorgt voor een bodem in de markt, en dat de overheid moet controleren en sanctioneren?

Ik onderschrijf deze constatering.


4
Bent u bereid met onmiddellijk ingang de klepcontrole te herintroduceren en overige controle en handhaving te intensiveren? Zo nee, waarom niet?

Nee.
De controle en de handhaving zijn al geïntensiveerd. Klepcontrole is één van de maatregelen die genomen kunnen worden op het moment dat een transporteur of exportverzamelplaats zich niet houdt aan de regelgeving.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN
VOEDSELKWALITEIT,


G. Verburg


1) www.agd.nl 27 mei 2009
2) www.agd.nl 28 mei 2009