Kamer­vragen aan de minister-president over de steun­be­tuiging van Koningin Beatrix aan Dier­gaarde Blijdorp


Indiendatum: mei 2007

Vragen van het lid Ouwehand van de Partij voor de Dieren aan de minister-president over de steunbetuiging van Koningin Beatrix aan Diergaarde Blijdorp

1. Is het waar dat de Koningin haar steun heeft betuigd aan Diergaarde Blijdorp?

2. Kunt u aangeven waarover de Koningin precies haar steun heeft betuigd en aan wie?

3. Kunt u aangeven wat de overweging is geweest van de Koningin om deze steunbetuiging te uiten?

4. Kunt u aangeven wat in het algemeen de overwegingen en criteria zijn voor de Koningin om tot een steunbetuiging te komen?

5. Kunt u aangeven of de steunbetuiging aan Diergaarde Blijdorp impliceert dat het koningshuis instemt met de manier waarop dieren in dierentuinen gehouden en tentoongesteld worden aan mensen?

6. Bent u van mening dat steunbetuigingen vanuit het koningshuis zich zouden moeten beperken tot algemeen aanvaardbare, maatschappelijke kwesties? Zo ja, bent u van mening dat de uitlokking van dieren door mensen in een dierentuin, met de ontsnapping van een gorilla en de verdere commotie tot gevolg, in deze categorie behoort? Zo neen, Bent u bereid de criteria voor het uiten van steunbetuigingen aan te passen naar aanleiding van deze gebeurtenis?

Indiendatum: mei 2007
Antwoorddatum: 10 jun. 2007

Antwoorden op de vragen van het lid Ouwehand (PvdD)

1-6 De gebeurtenissen rond de ontsnapping van een gorilla in de diergaarde Blijdorp hebben aanleiding gegeven tot telefonisch contact van een medewerker van de dienst koninklijk huis met de diergaarde. Hierbij is medeleven betuigd en belangstelling getoond voor het slachtoffer alsmede de diergaarde, mede in het licht van het bezoek van HM de Koningin aan de diergaarde Blijdorp op 24 april jl. ter gelegenheid van het 150-jarig bestaan.
Het is niet ongebruikelijk dat een dergelijk telefonisch contact wordt gelegd bij bijzondere gebeurtenissen. Hiervoor gelden geen formele criteria.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer