Plan B 2017


Verkie­zings­pro­gramma Tweede Kamer 2017

INHOUDSOPGAVE

 1. Economie en werk
  Je geld of je leven?
 2. Dierenrechten
  Dieren hebben het recht om te leven naar hun aard.
 3. Landbouw en voedsel
  Alleen een gezonde landbouw levert duurzaam voedsel.
 4. Natuur
  Natuurlijk: plaats het kostbaarste wat er is centraal.
 5. Milieu, klimaat en energie
  Alles van waarde beschermen. Alles wat schaars is eerlijk verdelen.
 6. Wonen, zorg, onderwijs, wetenschap en cultuur
  Een samenleving waarin iedereen zich thuis kan voelen.
 7. Veiligheid, privacy, burgerrechten en integer bestuur
  Een overheid die luistert naar de wensen van de burger (zonder die burger af te luisteren).
 8. Europa, ontwikkelingssamenwerking, vluchtelingen en defensie
  Een verdedigbaar wereldbeeld, planeetbreed!