Stimu­leren plant­aardig eten


De Partij voor de Dieren vindt de keuze voor het eten van vlees of vis behoren tot de persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid van eenieder, in lijn met de uitgangspunten van de partij. Binnen de partij zijn er vegetariërs, veganisten en ook mensen die vlees of vis eten. Wel is de PvdD van mening dat een meer plantaardig voedingspatroon gestimuleerd moet worden. Dierlijke producten vormen het meest milieubelastende onderdeel van ons voedselpakket en dienen ontmoedigd te worden. Bijvoorbeeld met fiscale stimuleringsmaatregelen voor diervriendelijkere producten, zoals vleesvervangers. Ook proberen we het publiek bewust te maken van de voordelen van plantaardig eten. Dat is beter voor de gezondheid, beter voor de dieren, beter voor het milieu en beter voor vele miljoenen medemensen. De grootschalige productie van veevoer in vooral ontwikkelingslanden heeft immers grote consequenties voor de lokale voedselproductie in die landen.

 • Belastingverhoging voor vlees / vleestaks

  De Partij voor de Dieren vindt dat de BTW op vlees verhoogd moet worden van 9 naar 21 procent.

  Het eten van vlees is een persoonlijke keuze. Maar vanuit het principe de vervuiler betaalt, is het niet meer dan redelijk om de maatschappelijke kosten daarvan in rekening te brengen bij wie vlees wil eten of vlees produceert. Want de werkelijke prijs van de productie van dierlijke eiwitten staat nu niet in verhouding tot de prijs die de consument in de supermarkt betaalt, doordat de maatschappelijke effecten op onder meer milieu, dierenwelzijn en de volksgezondheid niet worden meegerekend. Kosten die uiteindelijk wel moeten worden betaald, en die nu afgewenteld worden op de belastingbetaler.

  Dierlijke eiwitten belasten met het hoge BTW-tarief past ook in een rechtvaardige verdeling van voedsel in de wereld. Want de grootschalige productie van veevoer in ontwikkelingslanden heeft grote consequenties voor de lokale voedselproductie. Zo’n 80 procent van de landbouwgronden wordt nu ingezet voor de veehouderij, bijna de helft van alle granen wordt verbruikt door de veehouderij. Als we daarentegen alleen nog maar gewassen zouden verbouwen voor menselijke consumptie, zouden we 4 miljard extra mensen kunnen voeden. En dat terwijl nu 1 miljard mensen elke avond met honger naar bed gaat.

  Een andere mogelijkheid is te kiezen voor een accijns op vlees of een speciale heffing voor de producent van dierlijke eiwitten. De Partij voor de Dieren staat voor al deze varianten open om het vervuiler betaalt principe door te voeren bij de productie van dierlijke eiwitten.

  Meer informatie

Het standpunt Stimuleren plantaardig eten is onderdeel van: Maatschappij en ethiek

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Initiatiefvoorstellen Vragen Nieuws