Voor­lichting verzorging gezel­schaps­dieren


De voorlichting over de aard, natuurlijke behoeften en verzorging van dieren laat te wensen over en is vaak zelfs helemaal verkeerd. Zo worden sociale dieren als cavia’s en konijnen nog altijd solitair verkocht en wordt foutieve informatie gegeven over het hanteren en verzorgen van dieren. Dierenwinkels en tuincentra staan zelfs vol met dierbenodigdheden zoals hokken, kooien en kommen die helemaal niet geschikt zijn om dieren in te huisvesten. Dit leidt tot onbedoelde maar ernstige aantasting van het welzijn van het dier.

De Partij voor de Dieren wil daarom dat een dier pas daadwerkelijk kan worden gekocht na kennisname over de aard, natuurlijke behoeften en verzorging van het dier én na een bedenktermijn.

Het standpunt Voorlichting verzorging gezelschapsdieren is onderdeel van: Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren