Uitbreiding speel­natuur


In de afgelopen decennia is veel groene buitenruimte verdwenen, wat desastreus is voor de gezondheid en ontwikkeling van kinderen.

Onderzoek wijst keer op keer uit dat mensen in een groene leefomgeving veel gezonder zijn doordat zij in het dagelijks leven in contact komen met (stads)natuur. Kinderen blijken veel vaker en langer buiten te spelen als er natuurlijke speelplaatsen in de buurt zijn. Groene schoolpleinen en speeltuinen verminderen de kans op overgewicht bij kinderen en leveren een belangrijke bijdrage aan hun ontwikkeling. Een natuurlijke omgeving biedt kinderen ruimte voor vrij spel en creativiteit, wat positieve effecten heeft op hun zelfvertrouwen en op de ontwikkeling van vaardigheden als abstract denkvermogen.

Het kabinet zet de natuur echter onder zware druk. Veel (groene) buitenruimte is verdwenen, waardoor veel kinderen opgroeien zonder fijne plek om buiten te spelen. Die ontwikkeling is fnuikend voor de volksgezondheid.

De Partij voor de Dieren vindt dat alle kinderen recht hebben op een gezonde en uitdagende speelomgeving en wil dat speelnatuur een belangrijk onderdeel van het preventiebeleid wordt.

Het standpunt Uitbreiding speelnatuur is onderdeel van: Stedelijk gebied