Motie Vestering over een wette­lijke grondslag om het gebruik van blad­blazers te verbieden


27 september 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bladeren van belang zijn voor de biodiversiteit en voor dieren, zoals egels,

constaterende dat bladblazers in veel gevallen de lucht verontreinigen en een bedreiging vormen voor dieren en het milieu en vaak overlast veroorzaken,

constaterende dat om deze redenen de Duitse regering het gebruik van vervuilende bladblazers ontraadt en de Vlaamse regering haar gemeenten verbiedt om deze te gebruiken,

verzoekt de regering om te onderzoeken op basis van welke wettelijke grondslag het gebruik van bladblazers verboden kan worden om dieren en het milieu te beschermen, of welke toereikende rechtsgrondslag in de wet hiervoor gecreƫerd moet worden,

en gaat over tot de orde van de dag.

Vestering


Status

Verworpen

Voor

PvdA, PvdD, CU, GL, SP, BIJ1, Volt

Tegen

Omtzigt, Den Haan, BBB, JA21, Van Haga, CDA, PVV, FVD, D66, VVD, SGP, DENK

Lees onze andere moties

Motie Vestering over natuurinclusief renoveren opnemen in het Bouwbesluit

Lees verder

Motie Van der Plas/Vestering over turfvrije tuinaarde in de voor- en achtertuin van nieuwbouwwoningen

Lees verder

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer