Misstanden in slacht­huizen


Het slachten van dieren moet volgens de wet plaatsvinden 'na voorafgaande bedwelming omdat daardoor met de grootste mate van zekerheid wordt voorkomen dat het dier lijdt door pijn of stress'. De praktijk in de slachthuizen ziet er echter anders uit en diervriendelijk slachten blijkt een illusie.

In menig slachthuis worden kippen om bedrijfseconomische redenen met te zwakke stroom bedwelmd, waardoor jaarlijks miljoenen dieren onverdoofd geslacht worden. Ook de slacht van koeien, varkens en andere dieren geschiedt vaak op onzorgvuldige wijze, waardoor de dieren onaanvaardbaar lijden.

Daarom moet het wettelijke voorschrift dat dieren onnodige pijn, stress en angst moet worden bespaard voorafgaand aan de slacht veel strikter worden nageleefd, onder meer door het aantal dieren dat wordt geslacht fors te verlagen. De overheid moet in slachthuizen strenge en intensieve controle uitoefenen en bij overtreding strenge sancties toepassen. Dit geldt in het bijzonder voor het verdoven van dieren voorafgaand aan de slacht. Er moet ook permanent cameratoezicht komen in slachterijen.

De Partij voor de Dieren wil bovendien dat haar aangenomen motie die vraagt om aanzienlijke welzijnsverbeteringen in de reguliere slachtpraktijk onverkort wordt uitgevoerd.

Het standpunt Misstanden in slachthuizen is onderdeel van: Vee-industrie afschaffen

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws