Aanpak bijtin­ci­denten begint bij fokker en eigenaar


De Partij voor de Dieren vindt dat bij de aanpak van bijtincidenten vooral naar de fokker, de eigenaar en het gedrag van de hond moet worden gekeken en dus niet eenzijdig naar het ras en de fysieke kenmerken, zoals ten tijde van de mislukte Regeling Agressieve Dieren (RAD) gebeurde. Het probleem wordt niet opgelost door alle honden van een bepaald ras over één kam te scheren.

Het probleem van bijtincidenten begint al bij de malafide fokker die ouderdieren specifiek selecteert op agressie en kracht. Een effectieve aanpak van bijtincidenten begint dan ook bij de aanpak van de broodfok. De sjoemelhandel, vaak via Facebook of Marktplaats, van fokkers die zogenaamd een incidenteel nestje hebben, maar achter de schermen een enorme puppyfabriek runnen. Een verkoopverbod van dieren via Facebook en Marktplaats helpt om deze malafide fokkerij tegen te gaan.

De Partij voor de Dieren is voorstander van een verplichte cursus voor alle toekomstige hondeneigenaren. Niet alleen om bijtincidenten te voorkomen, maar ook om dierenwelzijn te verbeteren en impulsaankopen tegen te gaan. Belangrijk hierbij is vóór invoering van de verplichte cursus duidelijke afspraken te maken over de precieze leerdoelen en over de hondeninstructeurs die de cursussen gaan geven.

De PvdD vindt dat het voorkomen van bijtincidenten een landelijk probleem is en dat het Rijk meer de regie moet nemen. Problemen met broodfokkers en illegale puppyhandel overstijgen gemeente-, provincie- en zelfs landsgrenzen en zijn te groot en te complex om vooral door gemeenten te worden aangepakt.

Het standpunt Aanpak bijtincidenten begint bij fokker en eigenaar is onderdeel van: Huisvesting en verzorging van gezelschapsdieren

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen