Onderzoek naar geothermie (aard­warmte) als duurzame ener­giebron


De komende jaren moet Nederland omschakelen van het gebruik van fossiele, niet-duurzame energie naar het gebruik van groene, duurzame bronnen. Windenergie en zonne-energie zijn daar de bekendste voorbeelden van. Aardwarmte (geothermie) kan in bepaalde gevallen een andere bron van duurzame warmte zijn. De toepassing is nog relatief jong en ervaring om er op grote schaal huizen mee te verwarmen is er nog niet. Aardwarmte wordt verkregen door water enkele kilometers onder de grond op te pompen. De temperatuur van dit water is van nature erg hoog en kan gebruikt worden om huizen te verwarmen.

Omdat geothermie nog in de kinderschoenen staat, moeten we extra aandacht besteden aan mogelijke risico’s. We moeten zeker weten dat het boren naar warmte geen schadelijke gevolgen heeft voor het milieu, voor het bodemleven of voor de drinkwatervoorziening. Daarom is niet elke plek geschikt om te boren. Ook zijn strikte procedures, aangescherpt toezicht en het vergroten van kennis noodzakelijk.

Het standpunt Onderzoek naar geothermie (aardwarmte) als duurzame energiebron is onderdeel van: Energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Vragen