Ener­gie­neu­traal en aard­gasvrij wonen


Alle Nederlandse huizen worden uiterlijk in 2050 aardgasvrij.

Een gigantische opgave, omdat er maar liefst 7,7 miljoen woningen zijn in Nederland. De Partij voor de Dieren wijst op het risico van schijn-duurzame alternatieven, waarmee we via een omweg langer afhankelijk blijven van fossiele energie. Bijvoorbeeld het koppelen van kolencentrales, afvalcentrales en fossiele industrieën aan een warmtenet. Het klinkt aantrekkelijk: restwarmte die ontstaat door het verbranden van kolen en afval krijgt een bestemming. Maar het maakt huizen en wijken afhankelijk van fossiele industrieën en van kolen- of gascentrales.

In en om onze woning kunnen we meer energie opwekken dan we gebruiken. Dat levert milieuwinst en een lage energierekening op. De Partij voor de Dieren wil dat nieuwbouw tenminste energieneutraal gebouwd wordt en dat bestaande gebouwen in hoog tempo energieneutraal worden gemaakt. Zonder stevige woningisolatie is energie-neutrale bebouwing praktisch onmogelijk. Door een isolatienorm te introduceren, verzekeren we ons ervan dat die isolatie er ook daadwerkelijk komt. Bij het isoleren van woningen worden nestmogelijkheden voor vogels of vleermuizen ingebouwd.

Voor huiseigenaren komen er zo snel mogelijk gerichte financieringsinstrumenten, zoals gebouwgebonden financiering. Huurders die door slecht geïsoleerde woningen tegen hogere energierekeningen aanlopen moeten het recht krijgen om hun woning te laten verbeteren door de verhuurder.

Het standpunt Energieneutraal en aardgasvrij wonen is onderdeel van: Energie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws