Beter Leven keurmerk


De Partij voor de Dieren wil een einde aan de uitbuiting van dieren. We werken aan een samenleving waarin zo min mogelijk dieren worden gebruikt door de mens. Waarin dieren het recht hebben om te leven naar hun aard. In de tussentijd moet het leed van dieren in de veehouderij zoveel mogelijk worden beperkt.

Dit vraagt om een verandering van de manier waarop we met dieren omgaan. De Partij voor de Dieren is geen voorstander van een systeem waarbij met grote investeringen slechts kleine stapjes worden gezet en kleine aanpassingen worden gedaan,. Dat is niet genoeg. Het Beter Leven keurmerk geeft een verkeerd beeld. Ook met 1 ster Beter Leven zitten kippen die worden gehouden voor de productie van vlees nog met 12 dieren op 1 vierkante meter. Ook met 1 ster Beter Leven mogen varkens en kalfjes die worden gehouden voor de productie van vlees, in hun hele leven nooit naar buiten. Worden staartjes van biggetjes nog steeds afgebrand. Ook met 1, 2 en zelfs 3 sterren Beter Leven worden kalfjes na hun geboorte bij hun moeder weggehaald. En of een varken nou komt van een gangbaar bedrijf of een bedrijf met een Beter Leven keurmerk: allemaal komen ze bij dezelfde slachthuizen op dezelfde ellendige manier aan hun einde.

Door op het vlees, de zuivel of de eieren van deze dieren een keurmerk te zetten van een organisatie die bij een breed publiek bekend staat als een organisatie die zich inzet tegen dierenleed, kunnen consumenten ten onrechte het idee krijgen dat deze dieren geen leed is aangedaan.

Daarnaast zorgt een stapsgewijze aanpassing van stallen voor een lock-in effect. Iedere stal die nu wordt omgebouwd om te voldoen aan de voorwaarden van 1 ster Beter Leven, zal nog tientallen jaren blijven staan om de investeringen terug te verdienen. Of zal met veel belastinggeld moeten worden uitgekocht. Hier zit niemand op te wachten. Boeren niet, de maatschappij niet, de belastingbetaler niet. En zeker de dieren niet.

Wij zien liever strengere regels voor de etikettering van dierlijke producten.

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Nieuws