Bestrijden discri­mi­natie lesbiennes, homo- en bisek­suelen, trans­gender mensen en mensen met een inter­sek­se­con­ditie


De Partij voor de Dieren ziet het als taak van de overheid om overal waar sprake is van achterstelling van groepen - zoals vrouwen, etnische minderheden en lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie (LHBTI) - zorg te dragen voor volwaardige integratie en gelijkberechtiging.

Daarom willen wij:

 • Een verbod op LHBTI-discriminatie, net als op discriminatie wegens godsdienst, ras etc., expliciet opgenomen wordt in artikel 1 van de Grondwet.
 • Discriminatie van transgender mensen en discriminatie van mensen met een intersekse-conditie verboden wordt in de Algemene wet gelijke behandeling. In de wet wordt de term ‘hetero- of homoseksuele gerichtheid’ bovendien vervangen door ‘seksuele gerichtheid’. Zo worden ook biseksuele en aseksuele mensen wettelijk beschermd.
 • Dat er met kracht wordt opgetreden tegen alle uitingsvormen van discriminatie: mannen en vrouwen moeten een gelijke beloning krijgen voor gelijk werk; homoseksuele paren moeten gelijke rechten krijgen als heteroseksuele paren.
 • Dat de officiële geslachtsregistratie afgeschaft wordt.
 • Dat de overheid een krachtig LHBTI-emancipatiebeleid voert en investeert in LHBTI-emancipatie in het onderwijs. LHBTI-leerlingen en -leraren zijn welkom op iedere school.
 • Er een einde moet komen aan het fenomeen weigerambtenaar.
 • Homoseksuele leerlingen en leraren moeten welkom zijn op iedere school.
 • De overheid moet een krachtig LHBTI-beleid voeren en moet investeren in LHBTI-emancipatie in multiculturele en religieuze kringen.
 • Vormen van meerouderschap, waarbij een kind wordt opgevoed door bijvoorbeeld een lesbisch koppel en een homoman, moeten wettelijk erkend worden.
 • Er moet een niet-commerciële draagmoederbank komen en de overheid moet haast maken met het verruimen van de mogelijkheden van een draagmoeder voor homostellen.
 • Dat geweld met een discriminerende achtergrond zwaarder bestraft wordt. De politie registreert geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie. De aanpak van anti-LHBTI-geweld blijft topprioriteit bij politie en justitie.

Het standpunt Bestrijden discriminatie lesbiennes, homo- en biseksuelen, transgender mensen en mensen met een intersekseconditie is onderdeel van: Emancipatie

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Nieuws
Bijdragen Moties Nieuws