Afval­scheiding


De Partij voor de Dieren is voorstander van het zo veel mogelijk gescheiden inzamelen van glas, plastic, blik en kleding. Vanwege het milieuvoordeel heeft hergebruik altijd de eerste voorkeur. Het storten en verbranden van afval zou extra belast moeten worden. Het huidige statiegeldsysteem willen we behouden en uitbreiden naar álle drinkverpakkingen, zoals sapflesjes en drankenkartons.

Het standpunt Afvalscheiding is onderdeel van: Klimaat- en milieubeleid

Help mee aan een betere wereld

    Word lid Doneer

Gerelateerd

Bijdragen Moties Vragen Nieuws
Bijdragen Moties Vragen Nieuws