PvdD protest­bossen en natuur­ge­bieden


Een overzicht van de aange­legde protest­bossen en gekochte natuur­ge­bieden door de PvdD

Groeiend Verzet bos in Vianen
De eerste woudfundingsactie van de Partij voor de Dieren vond plaats in 2011. Met ruim 500 boombestellers is een prachtig bos aangelegd van 10.000 bomen nabij het ecoduct over de A2 bij Vianen. De actie was een protest tegen de nieuwe natuurwet van voormalig staatssecretaris Bleker. Met de actie wilde de Partij voor de Dieren op een positieve manier het verzet tegen de nieuwe natuurwet laten groeien en bloeien. Het bos wordt beheerd door het Utrechts Landschap.


Groeiend Verzet bos in stiltegebied Plantage Willem III
In het voorjaar van 2012 zijn door vrijwilligers van het Utrechts Landschap 16.000 bomen geplant in het stiltegebied Plantage Willem III op de Utrechtse Heuvelrug. Een prachtige plek waar dieren in alle rust kunnen leven. Het Utrechts Landschap beheert het gebied.


Groeiend Verzet bos in Hoofddorp
Het derde Groeiend Verzet bos van 5.000 bomen werd aangeplant in 2013 in Hoofddorp. 400 deelnemers van de woudfundingsactie hielpen mee om de bomen een plek te geven in Park21. Het gebied is een groene verbindingszone tussen het duingebied en het Groene Hart. De plantactie was wederom een protest tegen de rigoureuze bezuinigingen op de natuur. Het bos wordt nu beheerd door de gemeente.


Natuurgebied in Daarle

In 2013 werden natuurgebieden bij een online veiling aangeboden aan de hoogste bieder. Als protestactie tegen het in de uitverkoop zetten van natuur, startte de Partij voor de Dieren een nieuwe woudfundingsactie. De partij wist in ruim twee weken tijd een kwart miljoen te verzamelen om bijna 100.000 vierkante meter natuur vrij te kopen. Duizenden natuurbeschermers deden mee aan de actie. In 2016 kocht de partij een aangrenzend stuk natuur van 13.700 vierkante meter.
De actie werd een nog groter succes toen het kabinet aankondigde voorlopig te stoppen met de uitverkoop van natuur in Nederland, destijds ingezet door staatssecretaris Bleker. Als reden daarvoor noemt voormalig staatssecretaris Dijksma de maatschappelijke onrust die over de natuurverkoop was ontstaan. Die onrust kwam mede door de actie van de Partij voor de Dieren!

Met de aankoop worden belangrijke natuurwaarden beschermd en ontstaat een prachtig rustgebied voor planten en dieren. In een gebied waar veel agrarische bedrijven actief zijn, is iedere vierkante meter natuur van groot belang om de biodiversiteit te beschermen.

Het natuurgebied in Daarle bestaat uit drie percelen en ligt in de buurt van de Esweg in Daarle (GPS-coördinaat: N 52 26 44, E006 33.15).

Wat leeft er in het Groeiend Verzet Bos in Daarle?
In de natuurgebieden van de Partij voor de Dieren in Daarle leven talloze planten en dieren. De gebieden bevatten bos, open plekken en poelen. Dit zorgt voor een verscheidenheid aan de planten- en diersoorten.
Hazen, reeën en dassen vormen de ‘grote wildlife’ van onze natuur in Daarle. Maar wie verder kijkt ziet nog veel meer bijzondere soorten. Zo zijn zowel de steenanjer als de moerasbasterdwederik aangetroffen. Deze planten staan op de rode lijst en zijn daarmee beschermde plantensoorten. Ook zijn er verschillende vogelsoorten die op de rode lijst staan waargenomen, zoals de zomertortel, de koekoek, de groene specht, de matkop en de kneu.
De poelen trekken vooral amfibieën aan. Dieren als de bruine kikker, de heikikker, padden en salamanders leven in en rondom de poel.
Verschillende insecten zoals vlinders, sprinkhanen en libellen leven in het gebied. Zo ook de bandheidelibel en het zwartsprietdikkopje: allebei rode lijstsoorten.


Natuur in Neede
Het perceel in Neede ligt aan de Haardijk in het hart van de Achterhoek, tussen Gelselaar en Markvelde. Het ligt nabij natuurgebied Noordijkerveld op de grens van Gelderland en Overijssel en valt binnen het Gelders Natuurnetwerk. Het stuk grond heeft een oppervlakte van in totaal 16.810 m2 en wordt omgevormd van landbouw naar natuurbestemming.
De grond heeft een kwaliteitsimpuls nodig om de natuur verder te ontwikkelen, zodat het een leefgebied wordt voor bijzondere planten, insecten, vogels en andere dieren.

De helft van het gebied wordt ingericht als Kruidenrijk en faunarijk grasland, met aan de randen bomen en struiken en in het grasland ruimte voor bloeiende planten. Dit natuurtype is zeer waardevol voor het in stand houden van diverse diergroepen, zoals insecten, knaagdieren en vogels.
De andere helft van het perceel wordt ingericht als vochtige heide. Vochtige heide bestaat doorgaans uit heideveldjes, struwelen, grazige vegetaties, veenmosplekken en kleine stilstaande watertjes. Naast vele insectensoorten hebben dieren als de adder en levendbarende hagedis een duidelijke voorkeur voor vochtige heide.


Natuur in Maasbracht
Het gebied bij Maasbracht in Noord-Limburg ligt direct langs de A73. De grond heeft als nieuwe natuurbestemming Kruidenrijke en faunarijke akker en Dennen-, Eiken- en Beukenbos. Het gebied heeft een oppervlakte van 18.640 m2.
Natuurlijk ingerichte akkers zijn van groot belang voor de biodiversiteit. Veel soorten die op de Rode Lijst staan er van afhankelijk. Maar op de huidige Nederlandse akkers is weinig biodiversiteit over door verandering in gewaskeuze en intensieve teelt die vaak gepaard gaat met monoculturen, gifgebruik en overbemesting.

Kruidenrijke akkers vormen voor veel insectensoorten zoals zweefvliegen, wilde bijen, wespen en hommels een belangrijk leefgebied. Dieren die onmisbaar zijn voor het bestuiven van gewassen en daarmee voor onze voedselvoorziening. Kruidenrijke en faunarijke akkers vormen tevens een leefgebied voor onder andere de patrijs, de grauwe kiekendief, de kwartelkoning, de geelgors, evenals muizen en de Korenwolf (een soort hamster).

De Partij voor de Dieren wil op deze plek de natuur blijvend beschermen en zodanig beheren dat het de biodiversiteit maximaal ten goede komt. Op de akkers willen we verschillende biologische gewassen telen, niet primair voor consumptiedoeleinden maar om de grond te herstellen en de biodiversiteit een belangrijke impuls te geven.