Zeehon­den­jacht


11 februari 2003
De commerciële jacht op zeehonden ten behoeve van de bontproductie is een ethisch verwerpelijke activiteit, ook indien de zeehondenpopulatie qua aantal daardoor niet in gevaar komt. Het onaanvaardbare van deze jacht is immers dat dieren worden gedood, bovendien nog eens op een extreem ruwe wijze, louter omwille van het luxeproduct bont.
Dieren behoren niet langer als voorwerpen beschouwd te worden waarmee de mens naar believen kan handelen, maar als levende wezens met een eigen intrinsieke waarde, los van hun economische en ecologische waarde.
Het respect voor dieren eist dat mensen voorzichtig met ze omgaan, ze niet nodeloos in hun welzijn aantasten en ze zo veel mogelijk met rust laten. Mensen en natuurbeschermingsorganisaties die primair geïnteresseerd zijn in het behoud van diersoorten, doen er goed aan hierbij niet het respect voor dieren uit het oog te verliezen. Dit is namelijk ook voor het behoud van soorten van groot belang. De massale uitroeiing van dieren- en plantensoorten is niet louter toe te schrijven aan de hebzucht van de mens, maar ook aan het gebrek aan respect voor de niet-menselijke levensvormen. De zeehondenjacht is daar een sprekend voorbeeld van en dient dan ook door natuurbeschermingsorganisaties steeds krachtig te worden afgewezen. De Partij voor de Dieren steunt de actie van Bont voor Dieren. Kijk voor meer informatie op www.bontvoordieren.nl

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief