PvdD roept op hobby­kippen te verstoppen


3 april 2003

De Partij voor de Dieren roept op om actief in verzet te komen tegen het wrede ruimingsbeleid van minister Veerman. Hobbypluimveehouders worden uitgenodigd hun tuin om te vormen tot (hobby)dierentuin. Vervolgens wordt de hobbypluimveehouders aangeraden bij minister Veerman in het kader van de rechtsgelijkheid een verzoek in te dienen om gelijk behandeld te worden met dierentuinen, d.w.z. vaccinatie van de hobbydieren toe te staan i.p.v ruiming.


Het verzoek heeft geen opschortende werking. Voor praktische ondersteuning bij het aanvragen van een dierentuinstatus kunt u terecht bij www.hobbydierhouder.nl. De hobbypluimveehouders wordt dan ook aangeraden in afwachting van het besluit van de minister op hun verzoek, hun dieren onder te laten duiken in huis.

Tal van hobbypluimveehouders raken in geestelijke nood nu de ruiming van hun dieren onafwendbaar lijkt. Meer dan 15 miljoen kippen zijn inmiddels in hun concentratiestallen vergast op een zeer inhumane wijze, met geen ander doel dan de economische gevolgen van de klassieke vogelpest te verzachten. Het is onaanvaardbaar dat ook liefdevol gehouden hobbydieren nu slachtoffer moeten worden van de puur om geld draaiende ruimingsplannen.

Klassieke vogelpest is al bekend sinds mensenheugenis, pas nu verbindt de mens er zulke wrede en zeer grootschalige gevolgen aan. Daarom geeft de PvdD gehoor aan de oproep van de Edese sociaal pedagoog en dichter Jan Durk Tuinier tot burgerlijke ongehoorzaamheid om pluimvee te laten onderduiken. Wij maken u erop attent dat u uw vogels niet moet vervoeren naar andere plaatsen, maar de vogels moet verstoppen binnen uw eigen toezichtsgebied. Zodoende kan men u nimmer het verwijt maken dat u dierziekten versleept zou hebben naar andere gebieden.
Het is verbijsterend te moeten constateren dat de nu in gang gezette massale vergassing van dieren nauwelijks tot maatschappelijke discussie lijkt te lijden. Kennelijk zijn kippen minder aaibaar dan koeien en varkens, en de massale slachtpartij wordt schouderophalend afgedaan als onafwendbaar. Vaccinatie wordt louter om economische redenen van de hand gewezen. De Partij voor de Dieren vindt dat het moment gekomen is om actief verzet te plegen tegen de zeer onethische daden van de Nederlandse overheid die zelfs meende de Gezondheids- en welzijnswet voor Dieren buiten spel te kunnen zetten tijdens de bestrijding van de vogelpest. Als dieren ooit behoefte hadden aan beschermende wetgeving dan is het juist in tijden van crisis zoals nu. Het feit dat economische wetten automatisch prevaleren boven dierenwelzijnswetgeving toont aan dat er een brede maatschappelijke discussie gevoerd zal moeten worden over onze omgang met dieren, levende wezens met gevoelens van angst en pijn.

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief