47.754 stemmen, PvdD komt 518 stemmen tekort voor terruggave borgsom


28 januari 2003

De Partij voor de Dieren, de nieuwe emancipatiebeweging op het gebied van dierenwelzijn die op 22 januari voor heet eerst deelnam aan de landelijke verkiezingen, komt 518 stemmen tekort om in aanmerking te komen voor teruggave van de door haar betaalde borgsom van 11.500€.
De partij behaalde 47.754 stemmen, het benodigde aantal stemmen bedroeg 48.272, ¾ van de kiesdeler. Uitsluiting in de provincie Overijssel op bureaucratische gronden, bleek bepalend bij het net niet behalen van de limiet.
Hoewel de campagnekas leeg is en teruggave van de borgsom een belangrijke bijdrage had kunnen leveren in een doorstart voor de vereniging, overheersen vreugde en optimisme over de uitslag.

Het feit dat de partij in een minimale voorbereidingstijd, met een zeer beperkt campagne-budget en met zeer beperkte media-aandacht de steun van bijna 50.000 kiezers wist te verwerven, geeft aan dat er aanzienlijk draagvlak bestaat voor de nieuwe emancipatiebeweging. Opvallend is dat de PvdD goed scoorde onder de Nederlandse kiezers in het buitenland. Daar wist de partij bijna twee maal zoveel stemmen te trekken als Leefbaar Nederland. In de afgelopen decennia zijn er slechts zeer weinig nieuwe partijen geweest die een dergelijk aantal stemmen wisten te veroveren. De Partij wijst erop dat er al bijna een eeuw geen echte emancipatiebewegingen actief geweest zijn in de landelijke politiek, althans niet onder de noemer van die emancipatiebeweging.

De Partij voor de Dieren wordt sinds de verkiezingen overstelpt met adhesiebetuigingen en nieuwe leden voor de partij. Gelet op de korte voorbereidingstijd zal de partij niet deelnemen aan de verkiezingen voor Provinciale Staten. Het ligt wel in de bedoeling aan deel te nemen aan de volgende verkiezingen voor de Tweede kamer en de gemeenteraadsverkiezingen. Tot die tijd zal de partij alles wat in de Tweede kamer gebeurt op het gebied van dierenwelzijn kritisch volgen en kiezers informeren over het stemgedrag van de diverse politieke partijen, gerelateerd aan hun verkiezingsbeloften.
Zo zal de partij Wouter Bos herinneren aan zijn verkiezingsbeloften m.b.t de bio-industrie, ook waar het gaat om het afschaffen van de nertsenfokkerij, een onderwerp dat binnenkort op de agenda van de nieuwe ministerraad zal komen.
Dierenwelzijn zal zeker onderdeel uit moeten maken van het nieuwe regeerakkoord. Zonder dat zal Wouter Bos - die vegetariër is en wiens kat op een thermokussentje blijkt te slapen- veel aan geloofwaardigheid inboeten, gelet op zijn verkiezingsbeloften en persoonlijke opvattingen op het gebied van dierenwelzijn.
Op basis van de verkiezingsbeloften is er op dit moment een virtuele diervriendelijke kamermeerderheid, nu ook LPF fractiesecretaris een bewogen pleidooi in de Volkskrant heeft gehouden om dierenrechten op te nemen in de grondwet. Hoewel de LPF tot voor kort te boek stond als de meest dieronvriendelijke partij, zal de PvdD haar op de verkiezingsbeloften van Eerdmans aanspreken en zal deze het gevecht met varkensboer en vossenjager Wien van den Brink zeker aan moeten.

Gerelateerd nieuws

LPF meest dieronvriendelijke partij

Nu media als Netwerk en de Volkskrant de Partij voor de Dieren duiden als meest kansrijke nieuwe partij om de Kamer te halen ...

Lees verder

Zeehondenjacht

De commerciële jacht op zeehonden ten behoeve van de bontproductie is een ethisch verwerpelijke activiteit, ook indien de ze...

Lees verder

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief