WHO: Europese stimu­lering zuivel- en vlees­pro­ductie veroor­zaakt hart­ziekten en beroerten


7 augustus 2008

Partij voor de Dieren wil kabinetsreactie op rapport Wereldgezondheidsorganisatie

Den Haag, 6 augustus 2008 – De stimulering van zuivel- en vleesproductie door de Europese Unie leidt tot duizenden doden per jaar. Dat concluderen Britse wetenschappers in een rapport van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) van de Verenigde Naties. Het is de eerste keer dat een studie is uitgevoerd naar de relatie tussen sterfte aan hart- en vaatziekten en de EU-promotie van vlees en zuivel. Het onderzoek wees uit dat jaarlijks minstens 12.800 sterfgevallen zijn toe te schrijven aan het Europese landbouwbeleid. Omdat de wetenschappers in deze eerste studie voorzichtigheidshalve hebben gewerkt met conservatieve gegevens, vermoeden zij dat de omvang van het probleem in werkelijkheid beduidend groter is. De Partij voor de Dieren ageert tegen de stimulering van zuivel- en vleesproductie vanwege de grote maatschappelijke problemen die ermee gemoeid zijn. Naast dierenleed, opwarming van de aarde, wereldhonger en verlies aan biodiversiteit blijken de volksgezondheidsaspecten van vlees en zuivel in toenemende mate problematisch. De partij heeft het kabinet gevraagd een reactie te geven op het WHO-rapport.

Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in de EU. Naast roken worden de belangrijkste risicofactoren gevormd door verhoogd cholesterol en verhoogde bloeddruk. Voedingspatronen spelen daarmee een doorslaggevende rol bij het ontstaan of voorkomen van deze aandoeningen, zo stelt het rapport. Het Europese landbouwbeleid, met een jaarlijks budget van 45 miljard euro, heeft een enorme invloed op het voedingspatroon van de Europese burgers. De WHO constateert dat het huidige Europees landbouwbeleid door de stimulering van zuivel- en vleesproductie een gevaar kan vormen voor de volksgezondheid. De wetenschappers wijzen erop dat het GLB destijds tot stand kwam op basis van onder meer overwegingen van volksgezondheid, maar inmiddels kan worden omschreven als ‘een systeem dat erop is gericht Europeanen te doden via hart- en vaatziekten’.

De Partij voor de Dieren wil van het Nederlandse kabinet weten of zij bereid is haar bijdrage aan de stimulering van zuivel- en vleesproductie te staken. Op dit moment steunt Nederland een Europees gefinancierde promotiecampagne voor de consumptie van kip (kosten: 6 miljoen euro), zoekt zij naar extra afzetmarkten voor Nederlandse melk en kalveren in Azië en Afrika en steunt zij verruiming van de subsidie voor schoolmelk. Een nieuwe Europese miljoenencampagne voor de consumptie van kalfsvlees is met steun van Nederland in de maak. Esther Ouwehand: “Alle lichten staan inmiddels wel op knal- en knalrood. De enorme milieuproblemen, de wereldvoedselcrisis, het lijden van de dieren, de verwoesting van het tropisch regenwoud én de gevaren voor de volksgezondheid die de uit de kluiten gegroeide veehouderij met zich mee brengt schreeuwen om een radicale herziening van dit vastgelopen systeem. Het wordt hoog tijd dat het kabinet de problemen serieus neemt. Het eenzijdige spoor van bescherming van sectorbelangen loopt op alle fronten hartstikke dood.”

Klik hier voor de vragen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief