Provincie Noord-Holland lapt regels aan haar laars bij het doden van ganzen


13 augustus 2008

Onder toeziend oog van de provincie Noord-Holland zijn afgelopen juni op Texel viereneenhalf duizend ganzen om het leven gebracht met een wettelijk verboden gas. Dit blijkt uit antwoorden van minister Verburg (LNV) op Kamervragen van de Partij voor de Dieren. De vang- en vergassingsacties zijn uitgevoerd door Duke Faunabeheer in aanwezigheid van Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en ‘handhavers’ van de provincie Noord-Holland, die tot taak hebben de naleving van de Flora- en Faunawet te controleren. Hoewel de Flora- en Faunawet is overtreden, is daarvoor geen proces verbaal opgemaakt.
De Partij voor de Dieren heeft hierover inmiddels vervolgvragen gesteld aan de ministers van Justitie en LNV.

Volgens de Partij voor de Dieren wordt er nauwelijks gekeken naar serieuze diervriendelijke alternatieven voor vermeende ganzenoverlast. De partij pleit voor verjagen in plaats van doden, of het lokken van dieren naar plaatsen waar zij geen schade veroorzaken. Zowel de landelijke als provinciale overheden geven hierbij over het algemeen niet thuis. De partij constateert dat de overheden het kennelijk makkelijker vinden dieren te doden dan te zoeken naar een structurele oplossing. De Partij voor de Dieren verzet zich tegen deze destructieve denkwijze.

Klik hier voor de vragen.
Zie ook de website van de Statenfractie van de Partij voor de Dieren in de provincie Noord-Holland.

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief