Weten­schappers beves­tigen desa­streuze invloed veehou­derij op broei­kas­effect


15 juli 2009

‘Consument moet betrokken worden bij reductie uitstoot door vlees- en zuivelproductie’

Den Haag 15 juli 2009- Ruim zeventig wetenschappers hebben op een wetenschappelijk congres voor milieuprofessionals gepleit voor het terugdringen van broeikasgassen veroorzaakt door de veehouderij. De overheid zou niet alleen de consument bewust moeten maken van deze vervuiling maar ook juridische maatregelen moeten nemen en producenten verplichten om de uitstoot van gassen terug te dringen. De Partij voor de Dieren heeft aan de ministers van LNV en VROM gevraagd wat zij gaan doen om gehoor te geven aan deze oproep.

De Partij voor de Dieren en de Nicolaas G. Pierson Foundation, het wetenschappelijk bureau van de partij, pleiten al jaren voor een reductie van uitstoot door veehouderij. In de door de NGPF geproduceerde documentaire Meat the Truth wordt aan de hand van onderzoek door de Vrije Universiteit van Amsterdam aangetoond dat vleesconsumptie en autogebruik in ons land een klimaatschade veroorzaken van vergelijkbare omvang. Per Nederlander levert het eten van vlees een netto bijdrage aan de CO2 uitstoot van 1400 kg oftewel 22,4 megaton voor alle Nederlanders, het equivalent van 140 miljard autokilometers. Om die reden is de vraag gerechtvaardigd waarom het kabinet wél zwaar inzet op klimaatbescherming via kilometerheffingen, spaarlampen en energiezuinige apparaten, maar de vleesconsumptie geheel lijkt te negeren.

De ruim zeventig ondervraagde wetenschappers op milieucongres NCGG5 vinden ook dat de overheid meer zou moeten doen om de invloed van gassen die onder meer worden uitgestoten bij de productie van vlees- en zuivelproducten terug te dringen. De consument zou intensiever betrokken moeten worden bij het terugdringen van deze uitstoot en moeten verlangen van de producenten dat de producten schoner worden geproduceerd. Daarbij zou de overheid ook juridische maatregelen moeten nemen en de producenten van vlees en zuivel verplichten om de uitstoot van de gassen terug te dringen.

Marianne Thieme heeft namens de Partij voor de Dieren vandaag Kamervragen gesteld aan de ministers van LNV en VROM. Thieme wil van de ministers weten wat zij van plan zijn te gaan doen om de uitstoot van deze broeikasgassen terug te dringen. Of zij bereid zijn om versneld juridische maatregelen te nemen om voorwaarden te stellen aan de uitstoot van broeikasgassen door de intensieve veehouderij en extra inspanningen te verrichten om de consumptie van vlees en zuivel te vervangen door klimaatvriendelijker alternatieven. De Partij voor de Dieren is van mening dat de uitstoot van broeikassen door de veehouderij het beste gerealiseerd kan worden door een forse krimp van de veestapel.

Klik hier voor de Kamervragen

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief