Welzijn van dieren genegeerd in Verdrag van Lissabon


4 juni 2008

Vandaag debatteerde de Kamer voor de laatste keer over het Europese Hervormingsverdrag (Verdrag van Lissabon) dat tot stand is gekomen nadat de Nederlandse kiezer de Europese Grondwet bij referendum in 2005 in grote meerderheid verwierp. Na een radiostilte van 2 jaar hebben de Europese regeringsleiders in juni 2007 overeenstemming bereikt over het formuleren van een nieuw verdrag. Hoewel het Nederlandse kabinet beloofde dat dit nieuwe verdrag ‘overtuigend’ moest afwijken van de verworpen grondwet, concluderen juristen dat 95% van de oude tekst overeind is gebleven. Desondanks zal een meerderheid van de Tweede Kamer voor het verdrag stemmen.

De Partij voor de Dieren heeft er in het twee dagen durende debat met de Minister President, minister Verhagen en staatssecretaris Timmermans voor gepleit om de artikelen die betrekking hebben op het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid in het verdrag aan te passen. De enige doelstellingen die in de landbouwparagraaf naar voren komen is een stijging van de productiviteit van de landbouw, een goed inkomen voor boeren, voldoende voedsel en een stabiele markt. Duurzame ontwikkeling, het verminderen van de negatieve effecten van de Europese landbouw op gebieden elders in de wereld en een beter dierenwelzijn zijn niet in de landbouwparagraaf opgenomen. De Partij voor de Dieren vindt het onbegrijpelijk dat deze negatieve effecten van de landbouwproductie geheel buiten beschouwing blijven en dat achterhaalde bepalingen uit de jaren ’50 gehandhaafd worden in het nieuwe verdrag voor de werking van de Europese Unie.

Het vastleggen van integrale duurzaamheid als uitgangspunt voor het landbouwbeleid is onontbeerlijk om daadwerkelijk een omslag te kunnen realiseren op weg naar verduurzaming van Europa. Zolang dergelijke bepalingen uitblijven, zullen vooral de belangen van de individuele lidstaten leidend zijn in de compromissen die in Brussel worden gesloten. In het voortdurende getouwtrek om de verschillende nationale belangen maken kwetsbare waarden als dierenwelzijn, natuur en milieu geen kans. Het Verdrag van Lissabon brengt hierin geen verandering. Ook blijft de bepaling gehandhaafd waarin de intrinsieke waarde van dieren wordt erkend onder het voorbehoud van culturele en religieuze tradities en gebruiken. Dierenwelzijn is daarmee ondergeschikt aan de wens van mensen om wrede gewoonten als stierenvechten ongestoord te kunnen blijven uitoefenen. De Europese droom is voor dieren een nachtmerrie.

Het congres van de Partij voor de Dieren besloot afgelopen zondag tot deelname aan de Europese verkiezingen in 2009, zodat ook binnen het Europees parlement dieren eindelijk de aandacht krijgen die ze verdienen via een partij die exclusief opkomt voor hun belangen.

Lees hier de bijdragen van de Partij voor de Dieren in eerste en tweede termijn.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief