Geen aandacht voor negatieve gevolgen van vlees­con­sumptie tijdens Voed­seltop in Rome


4 juni 2008

De Partij voor de Dieren wil dat tijdens de voedseltop in Rome niet alleen aandacht wordt besteed aan de gevolgen van biobrandstoffen maar ook aan de gevolgen van de hoge consumptie van dierlijke eiwitten in Westerse landen. Minister Verburg van landbouw, die Nederland op de top vertegenwoordigde, weigerde echter de gevolgen van de vleesconsumptie op de wereldvoedselverdeling op de agenda te zetten, ondanks herhaalde verzoeken van de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand diende daarop een motie in die helaas niet door een Kamermeerderheid werd gesteund. Esther Ouwehand: ‘het lijkt er op dat praten over voedselcrises bij de coalitiepartijen niet mag leiden tot een discussie over wat er op je eigen bord ligt. Een gemiste kans, maar ik weet zeker dat het tij zal keren’.

Deze week werd in Rome een voedseltop georganiseerd door de Verenigde Naties. De nood is hoog want meer dan 850 miljoen mensen lijden dagelijks honger. Ban Ki-Moon, de Secretaris Generaal van de Verenigde Naties heeft de aanwezige wereldleiders van de westerse landen opgeroepen om dringende en gedurfde stappen te nemen om de huidige voedselcrisis tegen te gaan. Juist de westerse overconsumptie veroorzaakt een onevenredig grote aanslag op de beschikbare hulpbronnen, water en biodiversiteit waardoor er voor mensen in arme landen weinig overblijft. Landbouwminister Verburg heeft namens de Nederlandse regering gesproken over de maatregelen die nodig zijn om de honger in de wereld aan te pakken en de gevolgen van klimaatverandering het hoofd te bieden.

Het is voor de Partij voor de Dieren onbegrijpelijk dat minister Verburg tijdens de conferentie niet is ingegaan op de noodzaak om in Westerse landen een meer duurzaam consumptiepatroon te stimuleren. Terwijl daar juist veel winst te behalen valt. 40% van de huidige wereld graanvoorraad wordt aan dieren gevoerd voor de productie van vlees, melk en eieren. En 80% van het landbouwareaal wordt gebruikt voor de veehouderij. Al deze producten zijn vooral bestemd voor de westerse consument, ten koste van de hongerende mensen in ontwikkelingslanden. De Partij voor de Dieren vindt het onethisch dat dit aspect buiten beschouwing blijft, terwijl de gevolgen van de productie van biobrandstoffen wel een prominente plek heeft in de voedseltop. De productie van biobrandstoffen neemt namelijk nog geen 2% van het landbouwareaal in beslag. Het aanpakken van productie en consumptie van onduurzame eiwitten, met name in het rijke westen, zal dus een veel groter effect hebben.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief