Water­kracht­cen­trale Borgharen van de baan


14 september 2011

De uitspraak van de Raad van State tegen de bouw van een waterkrachtcentrale in de Maas bij Borgharen maakt een einde aan de strijd van de Partij voor de Dieren tegen deze centrale. De hoogste rechter vernietigde woensdag met zijn uitspraak de bouwvergunning van de centrale in de provincie Limburg. Reden voor de vernietiging van de vergunning is dat de provincie volgens de raad niet goed heeft onderzocht wat de gevolgen zijn van de bouw van die centrale voor de visstand in de Maas.

De Partij voor de Dieren is tegen de bouw van waterkrachtcentrales zolang er geen maatregelen zijn genomen om dieren en natuur te beschermen. De draaiende schoepen die bij dergelijke centrales worden gebruikt om waterkracht op te wekken, zorgen ervoor dat vissen worden vermalen -waaronder beschermde soorten zoals de zalm en de paling. De Partij stelde de kwestie aan de orde met behulp van Kamervragen over vissterfte. Kamerlid Esther Ouwehand diende een motie in om een vistrap als voorwaarde te stellen bij het verlenen van een vergunning voor een waterkrachtcentrale. Een vistrap is een installatie die voor vissen mogelijk maakt de centrale te passeren. De motie werd door geen enkele andere partij gesteund.

De vergunning voor de bouw van de centrale was verleend door de provincie Limburg, die verwachtte dat de vissterfte wel mee zou vallen. De Raad van State oordeelde dat de provincie dat argument niet voldoende heeft onderbouwd. Het beroep tegen de vergunning werd aangetekend door de vereniging Visstandverbetering Maas.

Esther Ouwehand is blij met het besluit: “Deze waterkrachtcentrale is verkocht als een leverancier van groene energie, maar als er talloze vissen levend worden vermalen, levert die centrale rode stroom in plaats van groene.”

Kamervragen
over vissterfte bij waterkrachtcentrales
Motie
over vistrap als voorwaarde voor vergunning

Wij zijn tegen:

Blijf op de hoogte van het laatste landelijke nieuws

    Abonneer op de nieuwsbrief